Sosiale Skakels

Besoekers

We have 17 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Monday, 12 December 2016 14:30

Titus 3:5 GOD SE GOEDHEID EN REDDENDE LIEFDE VERSKYN DEUR ONS VERANDERDE LEWENS

Written by 
Rate this item
(0 votes)

SKRIFLESING:  TITUS 3:1 – 11            

TEKS:  TITUS 3:5                                                                                                                                                            

TEMA:  GOD SE GOEDHEID EN REDDENDE LIEFDE VERSKYN DEUR ONS VERANDERDE LEWENS.

 

Hoe wys ek en jy dat dit Kersfees is?

Oral rondom ons, in winkelsentrums, restaurante en ook in mense se huise sien ons Kersbome vol van allerhande blink goedjies en liggies. Ons sien Kersvaders met wit baarde en rooi pakke klere.  Dit alles is veronderstel om ʼn feestelike Kersfeesatmosfeer te skep.

Op die oog af lyk alles idillies so vol vrede, vreugde en geluk,  ......  maar waar is Christus?  Kersfees is mos veronderstel om oor die Here Jesus Christus te gaan.  En dan meer spesifiek oor die geweldige invloed wat God se menswording op die mensdom het.  

As ‘n mens egter na al die versierings en liggies langs die strate en  in die winkelsentrums kyk, en na die liedjies wat oor en oor gespeel word luister, gaan dit oor alles behalwe die Here Jesus. 

Byna die hele wêreld hou deesdae Kersfees, ........ maar sonder Christus!  

Kersvader met sy takbokke en slee is die sentrale figuur van Kersfees terwyl die feestelikheid deur uitspattigheid en drankmisbruik  gekenmerk geword.  Selfs Christene sit by Kerspartytjies met rooi en wit Kersvadermussies op hulle koppe.  Al hierdie feestelikheid gebeur in ʼn wêreld  wat grootliks vyandig is teenoor Christus sy kerk. 

Toe die apostel Paulus sy brief aan Titus geskryf het, was die wêreld nog grootliks sonder Christus.  Dit was ʼn heidense wêreld vol ongelowiges met ʼn goddelose lewenstyl. 

Mense soos Paulus en Titus was sendelinge.  Hulle het die blye boodskap van verlossing deur Christus en ‘n nuwe lewe onder leiding van die Heilige Gees aan die mense  verkondig.  In sy brief aan Titus  verduidelik Paulus watter wesenlike verandering plaasvind sodra God se genade in Christus in die wêreld verskyn.

·         Hoe die wêreld sonder Christus lyk.

·         Wat gebeur wanneer God se reddende genade verskyn

·         Hoe die nuwe lewe in Christus onder leiding van die Heilige Gees lyk.

 

1.       HOE LYK DIE WÊRELD SONDER CHRISTUS?

Paulus sê vir Titus:

Vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot; ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring; ons was haatlik en het mekaar gehaat. (vers 3)

ʼn Lewe sonder die Here Jesus is tipies ʼn selfgesentreerde en eiewillige lewe.  Hoe jy dink en hoe jy optree, gaan alles net oor jouself.  Jy dink net aan jouself en jy doen alles net ter wille van jouself.  Jy wil nie jou eie foute erken nie en as dinge skeefloop gee jy altyd iemand anders die skuld.

Paulus sê so ʼn mens, sonder Christus, is verslaaf aan allerlei begeertes en singenot.  Singenot is die dinge wat jy in jou gedagtes begeer. Dit lok jou aan en word bevredig deur die dinge waaraan jy verslaaf is en wat jy geniet.  Paulus noem dit die verkeerde pad.

Omdat die sondige selfgesentreerde mens glo alles draai net om hulleself,  is so ʼn mens vol jaloesie. Hy of sy gun nie ander mense hulle geluk en sukses nie.  So mens voel heeltyd te na gekom en afgeskeep. Dan kom kwaadwilligheid na vore.  So ‘n mens wil ander skade aandoen sodat hulle ook kan voel hoe dit is om, soos hy, swaar te kry.  Die uiteinde is dat so ‘n mens met ʼn hart vol haat rondloop en al die ander die skuld gee vir sy eie mislukkings en teleurstellings.

So ʼn selfgesentreerde en haatlike leefwyse breek verhoudings. Huweliksverhoudings. Gesin- en familieverhoudings. Werkgewer -werknemer verhoudings.  Dit lei tot rassespanning en ʼn gebroke samelewing waar haat en geweld al hoe meer die botoon begin voer. 

Paulus sê:  Vroeër .... was ons haatlik en het mekaar gehaat.

Lyk dit nie vir u ook baie na ʼn beskrywing van ons hedendaagse samelewing nie?  Baie mense sê hulle is Christene, maar op grond van hulle lewe, hulle optrede, is dit duidelik dat Christus in werklikheid geen, of dan maar baie min, invloed op hulle optrede het. Hulle dryf saam met die stroom van die wêreld.  Hulle sê hulle is Christene, maar leef soos die mense wat Christus nie ken nie.

Al die ellende kom na vore omdat mense self probeer om die lewe te verander. As jy dink jy kan alles verander soos jy dit wil hê, kom staan ander mense met dit wat hulle wil hê in jou pad. Mense se idees en begeertes kom in konflik.  Die feit van die saak is:  Van nature is alle mense geneig om God en hulle naaste te haat.  Die ou sondige mens is geestelik dood en kan homself op geen manier vernuwe nie.

Maar kyk

2.       WAT GEBEUR WANNEER GOD SE REDDENDE GENADE VERSKYN?

Dit is die wonder, die verrassing!

God se goedheid, sy liefde vir mense. Die reddende ontferming van die Verlosser en Saligmaker!

Net soos in die dae van Paulus en Titus is die wêreld nog altyd op soek na ‘n redder wat in hierdie deurmekaar sondige en verwarde wêreld dinge weer op hulle plek kan sit en alles aan die kant kan maak.

Waar verskyn hierdie goedheid van God en waar sien ons sy reddende liefde? 

Ja, dit het eenmaal by ‘n krip in Betlehem gebeur. Daaroor het die engele die betrokke nag in die velde gesing sodat die skaapwagters dit gehoor het. .....

Maar vandag?  ......   Waar sien ons dit vandag in jou en my lewe?

Ons sien dit, sê ons teksvers, in die bad van die wedergeboorte wat die sonde afwas.  Kom ons lees weer vers 5:

Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming.  Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afgwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee.

Ek en jy kon net mooi niks aan ons eie geboorte doen nie. Net so kan ons ook niks aan ons eie wedergeboorte doen nie.  Sowel geboorte as wedergeboorte is God se werk. Net Hy alleen kan lewe gee – fisies en geestelik.

Die Here se reddende goedheid verskyn wanneer Hy in die doodstoestand van ‘n sondeverlore mens kom ingryp en deur die kragtige werking van sy Gees nuwe lewe wek.  Deur die proses vaqn wedergeboorte haal hy ‘n klipharde dooie hart uit en vervang dit met ‘n nuwe lewende hart van vlees. 

In verse 6 en 7 praat Paulus oor oor hierdie reddende genade van God wat aan elke Christen gelowige verskyn het  (Dit geld dus ook vir ons vandag). Hy sê:

God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag.  

Nou is die belangrike vraag:

3.       HOE LYK DIE NUWE LEWE IN CHRISTUS ONDER LEIDING VAN DIE HEILIGE GEES?

Ons, die kerk van Christus, is die draers van hierdie boodskap. 

Hoe lyk ons boodskap aan die verwarde en sondeverlore samelewing? Wat sê ek en jy nou, twee weke voor Kersfees, aan mense wat onverstandig, ongehoorsaam en met allerlei begeertes en singenot hulle lewe in kwaadwilligehid en jaloesie deurbring?

Wat sien die mense wat na ons as die kerk van Christus kyk?

Sien hulle  ons huise getooi met kersbome en ‘n klomp helder liggies?  Sien hulle in ons woonkamer Kersvaderpoppe en ‘n klomp geskenke?  Is die vrieskaste en kosmandjies vol geurige geregte?  Hou ons  kerspartytjies met genoeg kos en te veel drank? Sit ons daar met  kersvadermussies en kersklappers?

Hoe verskil jou boodskap dan van die wêreldse fees wat Kersfees genoem word? ...........

Broeder en suster.  Ons het ‘n ander boodskap. ‘n Unieke boodskap. Ons het die boodskap van ‘n nuwe lewe in en deur ons Here Jesus Christus.  

Ek en jy, broeder en suster, moet aan ‘n liefdelose, koerslose en deurmekaar wêreld vertel van die ware Redder en sy beloftes van vernuwing en vrede.  Ons kan aan mense wat in onverstandigheid, ongehoorsaamheid, kwaadwilligheid, jaloesie en haat vasgevang is en wat as verslaafdes op die verkeerde pad beland het, die lig van redding bring.   

Die enigste manier hoe ons dit kan doen, is om met ons optrede duidelik te wys dat ons wedergebore is. 

‘n Kersboom in jou woonkamer en ‘n kersvadermussie op jou kop gaan dit ongelukkig nie doen nie.....  

Die gees wat ons moet vang, is nie die wêreldse gees van plastiekkersbome, met vals versiersels, kunsmatige liggies en verspotte kersvaders nie.  

Die Heilige Gees moet ons vang!  

In Ef 5:18 - 20 sê Paulus aan die lidmate van die kerk in Efese:

Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesnage en ander geestelike liedere; sing met julle hele hart tot eervan die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus.

 

Slegs onder die kragtige leiding van die Heilige Gees kan ons onsself op goeie werk toelê.  In vers 8 noem Paulus dit:  ...werk wat goed en nuttig is vir die mense.

SLOT

Broeder en suster. Hoe gaan ek en jy hierdie Kersfees vir mense die ware boodskap van Kersfees oordra?  Wat gaan ons doen om te wys dat ons wedergebore is, dat ons die nuwe lewe het?  Hoe gaan ek en jy die reddende genade van God helder in die donker wêreld van haat, jaloesie, kwaadwilligheid en sedeloosheid laat skyn?

Ons kan mense wat eensaam is of verward en verdwaal  is,  nooi om saam met ons die Here in die erediens op Kersdag  te ontmoet. Ons kan mense wat honger en siek is, met die Here se liefde gaan bedien.  Ons kan ons eie kersfeesmaal afskaal en aan mense wat nie het nie gaan kos gee.  Ons kan dit wat ons op Kersdag begin, ‘n lewenswyse maak. Ons kan dit deurtrek sodat ons elke dag God se lig van reddende genade sal uitsraal.

                                                                                            AMEN.

Read 3280 times
Danie de Kock

Website: www.facebook.com/profile.php?id=1438745475 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Login to post comments

Soek

Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?