Sosiale Skakels

Besoekers

We have 11 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Sunday, 05 March 2017 04:54

1 Kor 1:18 - 31 Teks: 1 Kor 1:22 - 24 en HK SON 6. JESUS DIE ENIGSTE VERLOSSER VAN DIE MENSDOM

Written by 
Rate this item
(0 votes)

SKRIFLESING: 1 KOR 1:18 - 31

TEKS: HEID. KAT SONDAG 6;   1 KOR 1:22 - 24

JESUS DIE ENIGSTE VERLOSSER VAN DIE MENSDOM

 

Geliefdes in die Here

 

Onder leiding van die Heilige Gees skryf die apostel Johannes in sy eerste brief die volgende:

 

“Wie die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het ook nie die lewe nie” (1 Joh. 5:12)

 

Dit beteken prakties:  Indien jy nie glo dat Jesus Christus die Seun van God is nie, kan jy eenvoudig nie die ewige lewe ingaan nie.  As  iemand nie in die Here Jesus Christus glo nie, is so ‘n persoon vir altyd verlore.  Dit is wat die Bybel ons leer.

 

Dit klink hard en ongevoelig  Daarom vra party mense: Is dit waar?

 

Kan ons as Christene werklik daarop aanspraak maak dat net ons alleen die waarheid het? Is ons nie miskien ‘n bietjie verwaand om te s dat net ons Here Jesus Christus alleen die enigste Verlosser is nie?  ‘n Verdere vraag is: Op grond waarvan kan ons daarop aanspraak maak dat dit wat die Bybel sê alleen die waarheid is?

 

Wat van ander mense wat tog ook glo dat daar ‘n god is, maar nie christene is nie. Wat van al die Moslems? Hulle het hulle Koran wat hulle lees. En wat van die Hindoes en die Boeddhiste?   Is hulle dan almal verlore?  .........

 

Die algemene siening vandag van ons postmoderne  samelewing is dat geen godsdienstige groep daarop aanspraak kan maak dat hy alleen die waarheid het nie.  Die mens het met sy wysheid by ‘n punt gekom waar die een nie vir die ander mag voorskryf nie. Die liberale siening vandag is dat elkeen die reg het om te dink en te doen soos hy dit goedvind.  Selfs die Bybel het vir baie van die sogenaamde moderne Christene nie meer Goddelike gesag nie. Die Bybel word dan  maar net nog  een van verskeie ou godsdienstige geskrifte wat eintlik niks meer as net mense werk is nie.

 

Die vraag vanoggend, broeders en susters, is:

 

Wat maak ons Christelike geloof so anders as al die ander gelowe?

 

Of anders gestel:  

 

1. WAT MAAK JESUS SO SPESIAAL?

 

Waarom sê ons dat geloof in Jesus die enigste pad na verlossing en die ewige lewe is?

 

In die vorige Sondagsafdeling (Son 5) het ons mos by die punt gekom waar ons bely dat ons ‘n verlosser nodig het. Omdat ons nie self die straf op ons sonde kan dra nie, het ons iemand nodig wat namens ons, of in ons plek, die straf kan dra.

 

Vandag kyk ons hoe hierdie Middelaar of verlosser moet lyk. 

 

Daar om vraag 18 van die HK:

 

Wie is hierdie Middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is?

 

Dan kom die antwoord:

 

Ons Here Jesus Christus wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het.

 

Ons Here Jesus Christus is die ware Verlosser en Middelaar omdat Hy terselfdertyd WARE GOD en WARE REGVERDIGE MENS is.

 

In ons teksvers sê die apostel Paulus:

 

.... vir dié wat deur God geroep is, ...... is Christus die krag van God en die wysheid van God.

 

Om verlosser te wees moet Hy in die eerste plek, so sê ons belydenis in vraag en antwoord 16,  ‘n ware en regverdige mens wees omdat dit mos die mens is wat in sonde geval het.  Net ‘n mens kan vir die mens se sonde betaal. Maar dan is daar nog ‘n vereiste: Hy moet ‘n regverdige mens wees. Dit wil sê sy verhouding met God moet een honderd persent reg wees. Dit beteken:  Hy moet sonder sonde wees!

 

In die tweede plek, sê vraag en antwoord 17, moet hierdie verlosser  terselfdertyd ook ware God wees. Hy moet deur die krag van sy Godheid, die volle lading van God se  toorn oor die mens se sonde aan sy mensheid kan dra.

 

Hy moet God en mens tegelyk wees!

 

Ons Here Jesus Christus is so spesiaal, want Hy alleen is hierdie ware Verlosser. Hy is ewige God wat uit die hemel neergedaal het en uit Maria gebore is, om ook ‘n ware mens te word.  

 

Hy het aan die kruis die volle las van die toorn van God gedra. Daar het Hy in doodsangs uitgeroep: My God, my God, waarom het U my verlaat?  Hy het gesterf en is begrawe. Op die derde dag het Hy ook die dood oorwin en uit die graf opstaan!

 


Kom ons vra weer:  Waarom kan ons as Christene daarop aanspraak maak dat ons die enigste ware weg tot die saligheid het?

 

Die antwoord is: Al die ander godsdienste in die wêreld verkondig dat  jy jouself moet verlos. Jy moet so lewe en so optree dat die god wat jy dien met jou lewe tevrede kan wees.  Gaan bestudeer gerus maar elke ander godsdiens waarvan jy weet en jy sal agterkom.  By ieder en elke van hulle moet die mens sekere reëls en wette nakom en sekere seremonies of rituele uitvoer om die betrokke god te dien. Die mens moet sy god probeer oortuig om hom te aanvaar.

 

Dit is net ons Christene wat ‘n Middelaar en ‘n Verlosser het. Hy is God wat na ons toe kom. Hy daal uit die hemel neer en word mens – soos ons!

 

Dit is mos spesiaal! Dit is ‘n unieke boodskap!

 

Ons redding en verlossing hang nie van die mens af nie. Dit is God wat uit genade na die tot-die-dood-toe-in-sonde-verlore-mensdom neerbuig.  Hy bring die verlossing na die mens toe.......

 

Maar kyk nou wat gebeur:

 

2. DIE WÊRELD WIL HOM NIE AANVAAR NIE

 

Paulus sê:

 

Die boodskap van die kruis is .... onsin vir dié wat verlore gaan ..... (vers 18)

En

Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit ‘n aanstoot en vir die ander is dit onsin ..... (Verse 22 en 23)

 


Vir die wêreld is die boodskap onaanvaarbaar. Die Jode het gesê die Here Jesus kan nie ‘n Verlosser wees nie, want Hy is aan ‘n vloekhout opgehang. Jesus is, wat hulle betref, deur God vervloek. Hulle het immers geskreeu: Kruisig hom, kruisig hom!

 

Die Grieke soek wysheid en wat hulle in hulle wysheid besluit, is dat ‘n verlossing nie kan kom deur iemand wat aan ‘n kruis gesterf het nie. Wat hulle betref, is dit onsin.

 

Deesdae hoor ‘n mens ook uitsprake soos:  Waar het jy gehoor van ‘n liefdevolle god wat sy eie seun so wreed aan ‘n kruis laat sterf? Dit is onsin. Ek kan nie so ‘n god aanbid en dien nie.

 

Die wêreld wil nie vir Jesus Christus as verlosser aanvaar nie. Vir die geestelik dooie mens met sy sondebesoedelde verstand is die here Jesus se Godheid, sy maagdelike geboorte, sy verlossingswerk aan die kruis asook opstanding uit die dood onverklaarbaar en daarom onaanvaarbaar. 

 

Die wêreld kom met die mens se verstand, en verwerp dan God se verlossing in Jesus Christus. Op grond van sogenaamde wetenskaplike kennis is ‘n maagdelike geboorte onmoontlik en netso ook die opstanding uit die dood. Hulle kan dit nie verklaar nie en wil dit daarom nie aanvaar nie.

 

Die wyses van hierdie wêreld verwerp vir Jesus omdat hulle nie sy Persoon en sy verlossingswerk met hulle menslike redenasies kan verklaar nie.

 

Maar kyk wat staan in vers 21 kom ons lees dit saam :

 

“Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, dié te red wat glo” 

 

En dan weer in vers 25:

 

“Wat vir die wêreld die onsin van God  is, is groter wysheid as  die wysheid van mense....”

 

Sien u? Die Here sê duidelik in sy Woord dat die verlossing nie deur menslike wysheid bewerk word nie.

 

Die enigste pad van verlossing is: God moet na jou toe kom! Hy moet jou dooie hart van klip kom verwyder. Net Hy kan, uit genade, aan jou en my die wedergeboorte skenk! 

 

Broeders en susters, ons verlossing is God se werk!!

 

 

3.  JESUS  CHRISTUS IS WERKLIK DIE ENIGSTE VERLOSSER

 

Nou kom ons belydenis met die vraag (Vr. 19): Waaruit weet jy dit?

 

Die antwoord is: “Uit die heilige evangelie.... “ en let dan weer op die woorde: “.....wat God self .........  bekend gemaak het...” 

 

Hierdie evangelie of blye boodskap is nie op ‘n stadium aan een mens bekend gemaak, soos dit meesal by die ander godsdienste die geval is nie. Nee, eers in die paradys met Adam en Eva en toe aan die aartsvaders, Abraham, Isak en Jakob en later die profete en verder deur die seremonies van die offers en wette.  Die hele Ou Testament skryf in groot letters:  Die Messias, die gesalfde van God is op pad!

 

Hierdie boodskap is letterlik oor duisende jare verkondig.

 

En dan kom die Here Jesus. En selfs in buite Bybelse bronne is daar meer as genoeg getuienis van sy bestaan op aarde.

 

Die hele Nuwe Testament verkondig:  Die here Jesus is die beloofde Messias. Hy is ons Middelaar en Verlosser. Hy het gekom sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

 

Die vraag aan ons elkeen vanoggend, broeders en susters, is:

 

Glo jy met jou hele hart dat die Here Jesus Christus die enigste weg tot die ewige lewe is?

Verstaan jy dat daar geen ander manier is waarop ‘n mens wat dood is in sy sonde by God kan uitkom nie?

 

Wat van die situasie in ons land?  Glo jy dat die Here Jesus wat alle mag in die hemel en op aarde het, die situasie kan verander?  Hoe gaan ons dit erken en bely en met ons optrede bewys?  Ons as Christene moet nou saamstaan en wys dat ons werklik ons vertroue in ons enigste Verlosser en Saligmaker stel. Dit is immers net in en deur ons Here Jesus Christus wat ons oorwinnaars kan wees.

 

SLOT:

Broeder en suster. Die Here Jesus Christus het die enigste ware lewe wat deur die sondeval verlore geraak het, na hierdie aarde terug gebring.  Die enigste manier om hierdie nuwe lewe te ervaar, is deur die kragtige lewewekkende werk van die Heilige Gees.

 

Net die Heilige Gees wat lewend maak, oortuig my en jou dat Christus die krag van God en die wysheid van God is.

 

Daarom kan die apostel Johannes met oortuiging verklaar:

 

“Wie die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het ook nie die lewe nie”                                                                      AMEN

Read 1941 times
Danie de Kock

Website: www.facebook.com/profile.php?id=1438745475 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Login to post comments

Soek

Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?