Sosiale Skakels

Besoekers

We have 12 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Thursday, 30 March 2017 06:36

Openbaring 3:20 MAAK OOP DIE DEUR, DIE HERE JESUS WIL INKOM.

Written by 
Rate this item
(0 votes)

SKRIFLESING: OPENB. 3:14 - 22

TEKS: OPENB. 3:20

TEMA: MAAK OOP DIE DEUR, DIE HERE JESUS WIL INKOM

 

 

Elkeen van ons het mos ‘n siening of idee oor onsself. Dit word jou selfbeeld genoem.  Gewoonlik het ek en jy ‘n positiewe selfbeeld.  Ja, ons elkeen sal sekerlik erken dat ons wel foute het, maar oor die algemeen is ons so min of meer tevrede met onsself.

 

Kom ons lees weer vers 17. Hier sien ons wat die lidmate in die gemeente van Laodisea se selfbeeld was:

 

 “Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie ....”

 

Hierdie mense was duidelik tevrede met hulleself.  Hulle gaan self so ver om te sê dat hulle niks meer nodig het nie. Hulle is tevrede met wie hulle is en kom sommer baie goed reg met dit wat hulle het!

 

In opdrag van die Here Jesus het die apostel Johannes aan Laodisea ‘n brief geskryf.  Luister hoe stel die Here Jesus Homself aan hulle bekend:

 

So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, Hy deur wie God alles geskep het.   

 

Die Here Jesus stel Homself in sy brief aan hierdie gemeente voor as die een wat die waarheid ken. Hy is die Een deur wie God alles geskep het. Hy ken elke mens intiem persoonlik.  

 

Daarom praat Hy ook baie reguit met die gemeente.  Hy sê:

 

“Ek weet alles wat julle doen”.

 

Broeders en susters. Dit is hoe die Here Jesus is. Hy ken sy kerk. Elke gemeente. Ook hierdie gemeente waarvan ons deel is.  So ken die Here hierdie gemeente ook!  Hy ken elkeen van ons so intiem persoonlik. Hy weet wat ons voel en dink. Hy weet wat ons gaan sê nog voordat ons dit sê. Hy weet wat ons gaan dink nog voordat die gedagte by ons opkom.  Hy weet selfs hoeveel hare ons op ons koppe het!

 

Die Here Jesus sê dus vandag ook vir ons as gemeente:

 

Ek weet alles wat julle doen.

 

Net soos destyds by Laodisea weet Hy wat ons voel, wat ons dink en wat ons doen. Ja, hy ken jou en my intiem persoonlik.  Ons kan letterlik niks vir Hom wegsteek nie. Hy is die geloofwaardige en ware getuie.

 

Nou is die belangrike en indringende vraag aan ons as lidmate van hierdie gemeente:

Wat sien die Here Jesus as Hy na ons kyk?

Wat sien Hy in jou en my hart? Wat sien Hy aan ons gesindheid en ons ingesteldheid?  Sien Hy selftevredenheid? Sien Hy moontlik ook, soos destyds by Laodisea, iets van “ons het niks meer nodig nie”? Iets van: Ons kom goed reg dankie?

 

As die Here Jesus na ons kyk, broeder en suster, mis Hy nie dalk die entoesiastiese opgewondenheid, die volle oorgawe en opofferende toewyding nie?

 

Die probleem wat die Here Jesus met Laodisea gehad het, was die feit dat hulle tevrede met hulleself was. Hulle het so soort van ‘n goeie selfbeeld gehad.

 

Maar die Here kyk dieper en Hy sien ‘n louheid.

 

  1. LOUHEID WEK WEERSIN BY DIE HERE

 

Luister wat sê Hy:

 

Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was! Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan Ek julle uit my mond uitspoeg.

 

Nou wonder ‘n mens oor die gelowiges in Laodisea.  Waarom was hulle so lou? Waarom het hulle het nie meer voluit  vir die Here gelewe nie?  Waarom was die Here Jesus nie meer prioriteit nommer een in hulle lewe nie?

 

Die probleem was blykbaar hulle materialistiese ingesteldheid.  Laodisea was ‘n stad vol ryk mense. Hoofpaaie uit drie verskillende strek het hier bymekaar gekom. Dit was dus ‘n handelsentrum en die geld was volop. Verder was daar ‘n besonder goeie gehalte wolskaap in die vallei geteel en dit het gesorg vir ‘n wêreldgehalte swart wolmateriaal wat hier vervaardig is. En dan was daar die mediese sentrum waar ‘n besondere oogsalf ontwikkel is en wat die stad verder beroemd gemaak het.  Die inwoners was baie trots op hulle stad en alles wat hulle bereik het. Daarom sê hulle:

 

Ons is ryk, skatryk en het niks meer nodig nie.

 

Laodisea  het egter een probleem gehad. Hulle het nie water gehad nie.  Ongeveer so vier of vyf kilometer van Laodesea lê Hierapolis. Die stad het ‘n warmwaterbron gehad en mense het graag daarheen gegaan omdat hulle geglo het die warm water het genesende krag.  Van die  warm water is destyds met ‘n kanaal na Laodisea gelei. Teen die tyd wat dit daar aangekom het, was dit egter nie meer warm nie, net lou. En hierdie lou water was nie meer goed vir genesing nie en ook nie goed vir drink nie. As jy die lou minerale water probeer drink, het dit jou gewalg.

 

Met hierdie beeld het die Here Jesus presies verduidelik hoe Hy oor die gemeente in Laodisea gevoel het. Hulle kon dit verstaan. Hulle het hierdie lou water baie goed geken.  Hulle het dit daagliks gebruik.

 

Kyk nou mooi broeder en suster. Hier is ‘n probleem.

 

Hoe die lidmate van die gemeente in Laodisea hulleself gesien het en wat die Here gesien het as Hy na hulle kyk, dit het hemelsbreed verskil. Die beeld wat hulle van hulleself gehad het en die beeld wat die Here gehad het, het glad nie ooreengestem nie. Kom ons lees weer vers 17:

 

Julle sê: “Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie”, en julle weet nie dat julle ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal.

 

Hulle dink hulle is skatryk, maar die Here sien hulle as ellendig, beklaenswaardig, arm blind en kaal....

 

Hulle dink hulle het die lewe. Hulle is tevrede met wat hulle het. Hulle dink hulle het niks meer nodig nie. Hulle is dankbaar vir dit wat hulle uit die Here se hand ontvang. Op die oog af lyk alles goed en reg en selfs geseënd....

 

Maar met hulle geloofslewe is daar ‘n groot probleem..... Hulle is geestelik bankrot ... arm, blind en kaal.  ‘n Ellendige toestand!

 

Die Here walg aan hulle. Hulle louheid bring by die Here ‘n afsku.

 

Maar luister na sy genade.  In die oorspronklike Grieks sê Hy:

 


Ek staan op die punt om julle uit my mond uit te spoeg.

 

Hy het dit nog nie gedoen nie.....   Daar is nog tyd vir bekering.

 

2. DIE HERE JESUS STEL DIE WARE LEWE BESKIKBAAR:

 

Luister:

 

Daarom raai Ek julle aan om by My goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word; en koop wit klere, sodat julle julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie; en koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien.

 

Die Here werk sag met hulle. Hy veroordeel en verwerp hulle nie. Hy sê:  Ek raai julle aan ......  Hy gee advies.

 

Die goud waarvan Hy praat, is ware geloof. Geloof wat deur die vuurproef van beproewing gelouter is. En dan wit klere. In die plek van die swart wolklere waarop hulle so trots is, sê die Here dat Hy vir hulle wit klere wil gee, teken van reinheid, skoon gewas van die sonde. En dan oogsalf. Hulle vertrou op hulle oogsalf, maar die here sê Hy gee ander oogsalf, die helder sig wat net die Heilige Gees kan gee sodat ‘n mens die waarheid en die lig van God se Woord kan sien.

 

Die gelowiges in die gemeente het gedink hulle loop die pad saam met die Here, maar hulle het hulle eie pad geloop. Hulle was materialisties ingestel en het te veel op hulle geld en hulle wêreldse dinge vertrou. Hulle het gedink hulle is goeie gelowiges, maar die Here sê hulle is lou in hulle geloofslewe.

 

Inderwaarheid het hulle die Here eenkant toe geskuif.......

 

Luister wat sê Hy:

 

Ek bestraf en tug elkeen wat Ek liefhet. Laat dit dan julle erns wees en bekeer julle. Kyk Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My. (verse 19 en 20)

 

Hy staan by die deur en Hy klop.... Die gemeente het die Here na buite geskuif. Hy staan nie meer in die middelpunt van hulle gemeente-wees nie.....  Hy is buite en Hy roep na hulle. 

 

 

 


Kyk net na die Here se genade!  Kyk na sy ontferming!  Hy los sy kerk nie sommer net uit nie.  Die gemeente is sy kosbare eiendom.. Gekoop met sy bloed aan die kruis!   Hy klop en Hy roep....

 

Hy wil in die sentrum staan......

 

  1.  DIE HERE JESUS MAAK GEMEENTEWEES ‘N FEES

 

Jesus sê: “.... as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met my”

 

As ‘n mens, soos die gemeente in Laodisea selftevrede is en dink jy het niks meer nodig nie, is jy op gevaarlike grond. Jy dink dalk alles loop reg, maar wat sien die Here?  Hy sien in jou en my hart.  Hy sien as ons lou is ......

 

Broeder en suster.  Klop my en jou hart werklik warm vir die Here?

 

Ons lewe in ‘n materialistiese wêreld. Mense se sukses word gewoonlik aan hulle besittings gemeet. Hoe lyk die man se kar? Hoe lyk die vrou se huis? Watter klere dra die kinders?  Waar gaan hou hulle vakansie?

 

Ons kan dalk dink ons is ryk en het niks meer nodig nie. Ons kan tevrede wees met die wat die here vir ons op materiële gebied gee, maar hoe lyk ons harte?  Dit is die vraag!

 

Staan die Here in die sentrum van die gemeente?  Of staan Hy buite en klop?

 

Ons is kosbaar. Ons is sy eiendom, sy duurgekoopte eiendom.

 

Luister wat sê Hy:

 

As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met My....

 

Hier praat die Here nie meer net in die algemeen met die hele gemeente nie. Nou raak dit persoonlik. Hy sê Hy klop ... en as iemand sy stem hoor en die deur oopmaak.

 

Die geestelike welsyn van die gemeente, ook ons gemeente, hang van elke indiwidu af. Die here roep ons elkeen op die naam. Hy wil hê dat ons elkeen in ‘n intiem persoonlike verhouding met Hom leef. ‘n verhouding waarin Hy ons Koning is en waar Hy ons lewe ‘n fees maak.

 

Ons dink so maklik dat ‘n kuier saam met ons vriende of familie ‘n heerlike fees is .... Maar wat van ons verhouding met die Here?  Is ons eredienste vir jou feesgeleenthede? Is die nagmaal ‘n ware fees?  Is die pad wat ek en jy saam met die Here Jesus stap vir ons ‘n fees?

 

Broeder en suster, as die Here nie in die sentrum van ons lewe staan nie, het ons geleentheid vir bekering. Hy staan by die deur en Hy klop.  Hy wil ‘n feeslewe saam met jou en my hê. 

 

Luister na die Here se wonderlike belofte:  Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek saam met My op my troon laat sit, net soos Ek die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.

 

Ons eie-ek moet sterf.. ons moet van ons selftevredenheid ontslae raak.  

Dan sal ons lewe.  Dan sal ons lewe  ʼn fees wees.

 

SLOT 

Onder leiding van die Heilige Gees kan ek en jy  onsself oopstel en na die Here luister en die deur oopmaak. So sal ons gemeentewees in ʼn heerlike fees verander.  Ja, broeder en suster ons mag  nie deur onverantwoordelikheid en met allerhande verskonings die Heilige Gees weerstaan nie.  Laat ons luister wat die Gees vir die gemeentes sê.

 

                                                                        AMEN.

Read 3112 times Last modified on Monday, 22 May 2017 09:40
Danie de Kock

Website: www.facebook.com/profile.php?id=1438745475 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Login to post comments

Soek

Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?