Sosiale Skakels

Besoekers

We have 17 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Monday, 21 August 2017 06:50

Openbaring 21:5 DIE NUWE LEWE IN CHRISTUS IS 'N FEES

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Skriflesing: Openb 21:1 – 8

Teks: Openb 21:5

 

DIE NUWE LEWE IN CHRISTUS IS ’N FEES!

 

Reg deur die Bybel word ons as mense se lewe met twee begrippe naamlik oud en nuut beskryf. 

 

Die OU MENS se lewe word geteken met begrippe soos haat, rusie, twis, onmin, verdeeldheid, skeuring, afguns dronkenskap, eiewilligheid en selfgesentreerdheid.

 

En dan sê die Here oor hierdie soort lewenswyse: “Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word (Ef 4:22)

 

Daarteenoor word die NUWE MENS se lewe geteken met begrippe soos liefde, vreugde vrede, geduld vriendelikheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.

 

En dan leer die Skrif ons:“Lewe as nuwe mense.  Julle gees en gedagtes moet nuut word;.” (Ef 4:23) en verder:

Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe” (Rom 12:2).

 

 

Die ou sondige mens is die beskrywing van iemand wat ’n gevangene is.  Hy of sy is vasgevang in ’n negatiewe en afbrekende lewenstyl.  Hy sien die ellende en die swaarkry.  Hy vertel jou baie gou hoe verkeerd en gevaarlik en onregverdig die lewe is.

 

Daarteenoor is die nuwe mens die beskrywing van iemand wat die bevryding in en deur Jesus Christus ervaar.

 

So ‘n mens kan selfs in tye van teëspoed nog steeds die nuwe ervaar, want Hy is in Christus méér as ’n oorwinnaar. Hy pak die probleme en los dit onder die kragtige leiding van die Heilige Gees op

 

Broeder en suster Kom ons vra vanoggend vir mekaar:

 

Wat wil jy uit hierdie nagmaal kry?

 

Die Here verseker ons elkeen vanoggend aan die tafel:

 

DIE OUE IS VERBY, DIE NUWE HET GEKOM!

 

Ons weet mos, broeders en susters

 

1. GOD MAAK ALLES NUUT

 

Hierdie wêreld is oud en verslete.  Hierdie wêreld is vol sonde.  Hierdie wêreld het nie ’n toekoms nie.  Alles van hierdie wêreld stuur op ’n ramp af.  Die ou dinge moet verbygaan.  In hierdie wêreld, so het die Prediker al eeue voor Christus gesê, is daar niks wat ’n mens kan bevredig nie.  Op hierdie wêreld, is die mensdom besig met ’n gejaag na wind!

 

Die ou lewe, is ’n sondige lewe.  Dit is ’n lewe waar die sondige mens met sy sondige denkwyse en selfgesentreerde lewensbenadering alles rondom hom stukkend breek.  Hy verwoes die natuur en hy breek verhoudings tussen mense. 

 

Genadiglik het God Hom oor ons ontferm.  Hy is besig om sy uitverkore volk bymekaar te maak. En hierdie volk lyf Hy in by sy Seun.  Hy maak die mense wat Hy roep om sy volk te wees, lewende lote aan die ware wingerdstok.  Hy messel hierdie kinders van Hom in as lewende stene in sy geestelike huis.  Hy maak van hulle ’n koninklike priesterdom.

 

En dan is Hy boonop ook met sy hele skepping besig.  Uiteindelik sal daar ’n nuwe hemel en ’n nuwe aarde wees.

 

Daarom is God se boodskap so ’n troosvolle boodskap: En dit is wat die nagmaal vir ons bevestig:

 

Kyk Ek maak alles nuut

 

Maar ons hoef nie eers vir eendag, daar ver in die toekoms te wag nie.  Nee

 

2. IN CHRISTUS IS EK NOU REEDS NUUT!

 

Toe Jesus die Nagmaal ingestel het, het Hy gesê:

 

Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed” (Luk 22:20). 

 

Die nagmaal is die maaltyd van die nuwe verbond.

 

Die feit dat ek en jy aan die Nagmaalstafel kan aansit is ‘n bewys dat ons deel het aan Jesus Christus se verlossingswerk. Dit is die bevestiging dat ons deel in die nuwe lewe wat Hy deur sy opstanding uit die dood bewerk het.

 

Omdat ek en jy in Christus is, is ons ‘n nuwe mense wat met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek het. 

 

Hierdie nuwe mens is die mens van liefde en vrede en vreugde.  Die nuwe mens  is die mens wat eenheid soek en verdeeldheid teenstaan. Die mens wat lyding en onreg kan verdra omdat Jesus Christus lyding en onreg verdra het.  Die nuwe mens wat nie oordeel en veroordeel nie.  Die nuwe mens wat die oordeel aan God oorlaat.  Die nuwe mens dra en verdra!

 

En natuurlik doen die nuwe mens hierdie dinge nie uit homself nie!  Uit onsself kan  ons mos niks doen nie, behalwe die sondige en verkeerde!

 

Nee, as ons die lewe van die nuwe mens lewe, is dit uit en uit die werk van God. 

 

3. EK ERVAAR DIE VERNUWENDE WERK VAN DIE HEILIGE GEES

 

Elkeen wat deur die werking van die Heilige Gees wedergebore is, is ’n nuwe mens met ‘n nuwe lewe in Christus.

 

Maar nou is daar ’n vraag wat ’n mens kom hinder en jou verward laat voel:

 

As dit dan so is, dat elkeen wat in Christus is, ’n nuwe mens is, waarom sien  ons dan gelowiges, kerkmense, wat nog sonde doen? ?  Waarom sien ’n mens Christene wat skei en Christene veg en lieg en wat steel?  Waarom sien ’n mens Christene wat haatlik optree en ander mense seermaak? Waarom sien ’n mens Christene wat mekaar aanval en beskinder en beskimp?

 

Daar is net een rede, broeders en susters......  As ons so toegee aan ons sondige begeertes, is ons besig om die Heilige Gees se werk in ons te weerstaan. Ja, dit beteken ek en jy blokkeer sy werking in ons.

 

In plaas daarvan dat ons, soos Paulus in Gal 5 leer, ons deur die Gees laat lei, laat ons toe dat ons sondige natuur die oorhand kry.  En dan kry die satan ’n vastrapplek.  En dan bedroef ek en jy die Heilige Gees.

 

SLOT
 

Ons mag nie toelaat dat ons ou sondige mens nog in ons lewe heerskappy voer nie.

 

Ons moenie die Heilige Gees weerstaan nie.

 

In Rom 12 vers 2 sê die apostel Paulus:

 

Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe”

 

En in Ef 4:22 en 23:

 

“...breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word”  

 

Jesus Christus het gekom om ons ou sondige bestaan met ’n nuwe toekoms te vervang. Die Heilige Gees werk in ons om ’n ou leefwyse en ’n ou benadering met ’n nuwe leefwyse en ’n nuwe lewensbenadering te vervang.

 

Vanoggend kry ons hier aan die Nagmaalstafel die versekering:

 

Elkeen van ons, wat aan Christus behoort, is ’n nuwe mens.

 

Daarom is die opdrag van die Here vandag aan elkeen van ons: 

 

Laat God jou lewe nog meer nuut maak en gaan lewe as ’n nuwe mens in Christus

 

.

 

                                                                 AMEN.

Read 4000 times
Danie de Kock

Website: www.facebook.com/profile.php?id=1438745475 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Login to post comments

Soek

Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?