Sosiale Skakels

Besoekers

We have 8 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Monday, 23 October 2017 05:43

Matteus 11:28 - 30 ONS HERE JESUS VERANDER ONS GELOOFSLEWE - VAN 'N LAS NA 'N LUS!

Written by 
Rate this item
(0 votes)

SKRIFLESING: MATTEUS 11:25-30

TEKS: MATTEUS 11:28 - 30

ONS HERE JESUS VERANDER ONS GELOOFSLEWE  -   VAN ‘N LAS NA ‘N LUS

 

Die Reformasie van 500 jaar gelede het aan die mense wie se lewe deur die kerk van die Middeleeue swaar belas is, wonderlike bevryding gebied, want hulle geloofslewe was vir hulle 'n swaar las. Hulle moes allerhande reëls en voorskrifte nakom omdat hulle geleer is jy moet jou redding op een of ander manier verdien.

 

Dit gebeur van tyd tot tyd gebeur in die kerk dat ‘n klomp Skrifgeleerdes van die genade-leer van die Here af wegdwaal na een of ander vorm van verdienste-leer. In plaas daarvan om God se genade as ‘n vrye geskenk te aanvaar, wil die mense jou wysmaak dat jy jou verlossing behoort te verdien. ...... Ja, hulle sê jy moet van jou kant iets doen om gered te word!

In die tyd by die oorgang van die Ou- na die Nuwe Testament was die Fariseërs en Wetgeleerdes uitstaande voorbeelde van sulke mense wat van geloof in God ‘n swaar las vol wette reëls en vereistes gemaak het.

Om hierdie swaar las van die Wetgeleerdes te beskryf, gebruik die Here Jesus ‘n beeld uit daardie mense se leefwêreld.   Hy praat van ‘n juk.  

Die vraag is:

1.       HOE LYK DIE JUK WAT JY DRA?

Ons ken ‘n juk as ‘n balk of stuk hout wat op osse se skowwe gesit word om ‘n wa of ploeg te kan trek.   In die Bybelse tyd het jy ook ‘n juk vir mense gekry in die vorm van ‘n stuk hout wat mens op jou skouers gedra het en dan is daar weerskante emmers of sakke aan die hout gehang waarin jy iets kon dra. 

Die beeld van ‘n juk is egter ook op ‘n ander manier in mense se van die Bybelse tyd se lewe gebruik.   Met die aanbreek van die Nuwe Testamentiese tyd het die Jode die Ou Testament geken, maar daar was ‘n probleem dat dit op verskillende maniere verklaar en toegepas is. Byvoorbeeld: Die wet leer: Jy moet die Sabbatdag heilig hou.  Wat beteken “heilig”? Wie sê wat dit beteken? Hoe hou mens die Sabbatdag heilig? Wat mag jy doen op die Sabbatdag en wat nie? Hoe ver mag jy loop – voordat jy dit ontheilig? 50 treë? 100 treë? Wie stel die sabbatsreis se afstand vas?

So was daar verskillende standpunte oor die verskillende wette van  die Ou Testament.  By die sinagoges  het verskillende groepe Rabbi’s verskillende standpunte gehandhaaf.  ‘n Rabbi is natuurlik ‘n leermeester. Toe die Jode vir Jesus gevra het: Watter is die groot gebod? (Matt 22) ...wou hulle Hom by hulle geredekawel oor die wet intrek. Daar was mos tussen hulle verskillende standpunte oor watter die groot gebod was.

Hierdie rabbi’s of leermeesters se wetsbestudering en wetsonderhouding was naderhand ‘n verskriklike swaar las. Die Wetgeleerdes van daardie tyd het die tien gebooie uitgebou tot 613 verskillende kleiner wette wat nougeset nagekom moes word.

Nou was daar ook ‘n spesifieke manier hoe iemand ‘n Rabbi geword het. Die Joodse seuns het na skole in die Sinagoges gegaan.  Die wat so op 16 jarige ouderdom nog verder wou studeer, kon vir hom 'n Rabbi kies. Hy het dan ‘n navolger van die betrokke Rabbi geword, sy leer verkondig en sy standpunte gehandhaaf. Dan het die mense gesê:

                “Die seun neem Rabbi so-en-so se juk op hom.”

So ‘n Rabbi’s se juk was swaar.  ‘n Hele klomp wette, reëls en voorskrifte moes streng nagekom word. Byna geen vryheid nie.  Die lewe word ‘n swaar en ongemaklike las om te dra.

En toe op ‘n dag kom daar ‘n Rabbi met die naam Jesus en sê:

Kom na My toe,... Neem my juk op julle ....want my juk is sag en my las is lig.

2.       DIE HERE JESUS SE JUK IS SAG EN SY LAS IS LIG

Luister na sy uitnodiging:

Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.  Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.

As Jesus sê: Almal wat uitgeput en oorlaai is – wat bedoel hy?   Hy bedoel almal wat gebuk gaan onder hierdie wettiese stelsel van die Jode – ja, almal wat 'n godsdiens beoefen wat hulle moeg maak.

Elke mens staan onder 'n juk!  Ook ek en jy  ......  Of jy dit nou wil weet of nie.  Mens neem nie noodwendig altyd ‘n doelbewuste besluit om ‘n bepaalde juk  op jou te neem nie, maar jy word tog elke dag op verskillende maniere beïnvloed om op ‘n sekere manier te dink en op te tree.  En dit wat ‘n mens dink bepaal uiteindelik jou hele lewe! (Spreuke 4:23).

Die vraag aan elkeen van ons is:  Wie se juk dra jy op jou skouers?

Tydens die Middeleeue het die kerk, soos die Fariseërs en Skrifgeleerdes destyds,  al hoe meer wette, voorskrifte en reëls vasgelê.  Die kerk wat Martin Luther leer ken het, was ‘n kerk wat geleer het dat jou saligheid van jouself afhang.  Jy moes gaan bieg oor jou sonde en selfkastyding toepas. Boonop moes jy goeie werke doen om gered te word.

Jy moes vir God oortuig dat jy werklik berou het oor jou sonde. Jy moes jouself vir Hom aanvaarbaar maak, want Hy is streng. Hy straf die sonde met die helse vuur! ....... Hierdie godsdiens was ‘n las!

Luther se diep worsteling kom na vore in sy versugting:

Waar kry ek ‘n genadige God?

Hy het baie koue winternagte sonder klere op die klooster se koue klipvloer gelê. Hy het homself kasty en dae lank sonder kos gebly. Hy wou God tevredestel.

Die lig het vir Martin Luther deurgebreek toe hy Rom. 1:17 bestudeer het.

In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo.

En geloof, so staan dit in Ef 2:8, ......  is ‘n gawe van God .....

Dit beteken alles is genade...... 

Toe verstaan Luther dat jy nie self ‘n plek in die hemel hoef te verdien nie. Jy hoef ook nie self die straf op jou sonde te probeer dra nie. ......  Daar is ‘n genadige God!

Ja, die juk van Rabbi Jesus is die evangelie, die Blye Boodskap......  Alles net genade.......  Die mens hoef niks te verdien nie!   Hy het alles vir ons kom doen!

Daarom is ons godsdiens nie ‘n swaar juk met allerhande reëls en wette van dit mag jy doen nie en daaraan mag jy nie raak nie.

Ons Here Jesus het ons verlos van die las van die sonde. Hy het ons verlos uit die greep van die satan. Hy het die dood oorwin ! 

Ons godsdiens is ‘n vreugde.  Ons is verlos .....  Ons is vry! 

Die Here Jesus sê aan elkeen wat na Hom toe kom en sy juk opneem en van Hom leer:

3.       JY SAL RUS KRY

As jy nie die Here Jesus se juk opgeneem het nie, sal jou godsdiens jou moeg maak. ........ Jy gaan dan aanhou probeer ........   aanhou om self by die Here uit te kom en telkens maar weer terugval – Net soos Luther wat self met allerhande pogings op eie krag by die Here wou uitkom. 

Mens hoor deesdae maar weer hierdie leer of juk wanneer mense vir jou sê:  Jou doop as kind beteken niks, want jy kon toe nog nie self ‘n besluit neem nie. Hulle sê die duidelike voorwaarde vir jou verlossing is: 

Jy moet jou eers bekeer en jou laat doop dan sal jy gered word.

Hoor jy?   Jy moet eers self iets doen....... Jou bekering en jou doop word dan ‘n voorwaarde vir jou redding! 

Ja, jyself moet dan eers iets doen, eers iets verdien, voordat God jou kan verlos ......  Maar waar is die genade dan?

Hierdie soort benadering maak mens onrustig, want alles hang mos van jouself af. Dit gaan oor jóú bekering en jóú toewyding.  ....  Alles hang af van jou eie getrouheid en toegewyde vordering.....

Die probleem is net:  Met so ‘n benadering is jy pens en pootjies terug by die Jode en die Roomse Kerk wat met reëls en voorskrifte die mens en sy optrede probeer verbeter. Jy is terug by die juk van verdienste ... en ... Dit put jou uit! Dit maak jou moeg! Jy worstel die heeltyd met onsekerheid, want jy weet nooit of jy reg doen en of genoeg doen nie.....

Ons Here Jesus kom gee egter ware rus vir jou gemoed.  Hy is die Leermeester met die sagte juk en die ligte las.  

Hy het immers self die straf op jou en my sonde volledig aan die kruis gedra.  Dit is net op grond daarvan dat ek en jy die vryheid as kinders van God kan ervaar.  Ons deel in sy oorwinning oor die satan, die sonde en die dood!

Ons Here Jesus verander jou en my geloofslewe van ‘n las na ‘n lus!

Nou is Bybellees, bid en die ontmoeting met die Here op Sondae tydens die erediens nie ‘n las nie, maar ‘n lus!  Dit alles is ‘n belewenis wat jy geniet!  Onder die kragtige leiding van die Heilige Gees word dit vir jou en my al hoe meer ‘n vreugde om die Here voluit te dien.  En om jou Christenskap by die skool en in jou werk en tussen jou vriende uit te leef word ‘n roeping met ‘n wonderlike ervaring van bevrediging en sinvolle diensbaarheid.  Die Here se genade maak jou vry!

SLOT

Kom ons sluit af met die vraag:

Hoe ervaar ‘n mens ware rus in jou gemoed?

‘n Mens kan God se genade slegs leer ken as jy onder leiding van die Heilige Gees  in die helder lig van ons Here Jesus kom staan.  So belig die Gees ons optrede.

Ja, selfs die dinge wat ons wou wegsteek, ook ons eie geheime gedagtes, word in Christus se helder lig bloot gelê.

As ek en jy so, onder leiding van die Heilige Gees, na onsself kyk, word ‘n mens regtig skaam, want dan sien jy hoe die sonde jou lewe bemors.....

En dan wil jy skoon kom!   Jy soek bevryding .......

Dan hoor jy die Here Jesus se stem:

Kom na My toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee

Broeder en suster. As ek en jy by die punt in ons lewe gekom het waar ons God se genade beleef, en ons vreugde in ons godsdiens ervaar, kan ons nie anders as om ook genadig te wees nie .....

As ek en jy nie aan die mense op ons lewenspad genade bewys nie, het ons nog nie persoonlik God se genade leer ken nie!

Kom ons gaan hierdie week tegemoet met ‘n dringende vraag:

Aan wie moet ek hierdie week genade bewys?

                                                                                                              Amen.

Read 2083 times
Danie de Kock

Website: www.facebook.com/profile.php?id=1438745475 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Login to post comments

Soek

Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?