Sosiale Skakels

Besoekers

We have 12 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Tuesday, 05 December 2017 11:12

Jesaja 53:5 HK SON 15. CHRISTUS HET GOD SE TOORN GEDRA OM ONS TE BEVRY VAN SY VERVLOEKING

Written by 
Rate this item
(0 votes)

SKRIFLESING:  JESAJA 53:1 – 12

TEKS: JESAJA 53:5  EN HK SON 15

 

CHRISTUS HET GOD SE TOORN GEDRA OM ONS TE BEVRY VAN SY VERVLOEKING

 

Ons bely elke Sondag:

 

Ek glo in Jesus Christus ..... wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria; 

 

Ons is juis nou in die seisoen waar ons die Here Jesus se geboorte herdenk. Oral sien en hoor ons dinge wat getuig van Kersfees. Ons sing van vreugde en van die Here se liefde.  Stille nag en ‘n helder somer Kersfees.

 

Maar dit is tog opvallend dat daar in al die feestelikheid hoofsaaklik op die romantiese prentjie van die baba in die krip gefokus word.  Dit sluit ook natuurlik aan by die sterk neiging is om die Here Jesus as “Liewe Jesus” voor te stel.  Hy word op so ‘n wyse voorgehou as die goeie en liefdevolle en byna romantiese navolgenswaardige voorbeeld. 

 

Om egter op so ‘n byna romantiese voorstelling van die Here Jesus te fokus sonder om pertinent by sy lyding en in besonder by sy kruisdood uit te kom, beteken om die wese van die evangelie te verskraal tot bloot net ‘n goeie lewe op aarde.   En het Paulus nie juis gewaarsku:

 

As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense(1 Kor 15:18)

 

Ons belydenis hou nie op by die “gebore uit die maagd Maria” nie. Ons belydenis gaan verder:

Ek glo in Jesus Christus .....

 

WAT GELY HET ONDER PONTIUS PILATUS, GEKRUISIG IS ...

 

Ons belydenis kom juis by die dieptepunt van die Here Jesus se lyding en daarom by sy dood aan die kruis uit.  Sy lyding en sterwe is immers die wesenlike aspekte van sy verlossingswerk.

 

Ons moet verstaan.  Hy is beslis nie maar net ‘n “Liewe Jesus” nie......

 

Hier in Sondag 15 word drie dinge van Hom gesê:

 

·         ONS HERE JESUS IS ONS PLAASVERVANGER

·         ONS HERE JESUS IS ONS BEVRYDER

·         ONS HERE JESUS IS ONS VLOEK-AFLEIER

 

Kom ons kyk in die eerste plek:

 

1.       ONS HERE JESUS IS ONS PLAASVERVANGER

 

‘n Plaasvervanger is mos iemand wat in ‘n ander persoon se plek waarneem.  Hy vervang met ander woorde die persoon wat op die stadium nie beskikbaar is nie.

 

Omdat die mens sedert die sondeval elke dag sonde doen, is God toornig, of te wel woedend vir die mens.  Die mens staan volledig onder die vloek en oordeel van God.  En dit geld vir alle mense. Almal verdien die smarte en godverlatenheid van die hel en is onafwendbaar op pad na die ewige verderf.

 

In Rom. 3 skryf Paulus:

 

Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. (Rom. 3:12)

 

Verstaan u?  Die mens, alle mense, het gesondig en moet die straf op die sonde kry ..... en hierdie straf is die ewige verderf.

 

Vir die mens is daar geen hoop nie ....... tensy God Self in die toestand ingryp.

 

En God het ingegryp!

 

En hierdie wonderlike boodskap van God se radikale  ingryping, daarvan het die profeet Jesaja eeue tevore geprofeteer.  Ons het dit in Jesaja 53 gelees:

 

Hy is verag en deur die mense verstoot, ‘n man van lyding wat pyn geken het .... Tog het Hy óns lyding op Hom geneem  ..... Oor óns oortredings is hy deurboor....... oor óns sondes is hy verbrysel

 

Wat Jesaja met sy profesie destyds gesê het, is dat God sy Dienaar sou stuur om vir sy volk ‘n plaasvervanger te wees.  En hierdie dienaar is natuurlik ons Here Jesus Christus.  Dit is Hy wat ons lyding op Hom geneem het en dit is Hy wat oor ons sondes verbrysel is.

 

Ons belydenis sê in vraag en antwoord 37:

 

Christus het na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra.

 

God het sy woede oor die sonde van alle mense op die Here Jesus laat neerkom. Dit is waarom  Hy daar aan die kruis deur God verlaat is.  Dis op dieselfde tyd wat Hy ook die hel beleef het, want dit is hel om deur God verlaat te wees.

 

Ek en jy was veronderstel om op die manier God se toorn oor ons sondes te dra, maar ons kan dit glad nie doen nie, ons is mos net mense. Dit is net God Self, wat God se toorn kon dra.  Daarom was Hy daar aan die kruis ons plaasvervanger.

 

Kom ons lees Filippense 2:6 – 8

 

Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf (dienaar – vgl. Jes. 53) aan te neem en aan mense gelyk te word.  En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.

 

Juis die feit dat Hy ons elkeen se Plaasvervanger kom word het, maak nou ook van Hom ons Bevryder.

 

2.       ONS HERE JESUS IS ONS BEVRYDER

 

In vraag 38 vra die HK die volgende vraag:

 

Waarom het Hy onder die regter Pontius Pilatus gely?

 

Dan kom die antwoord:

 

Sodat Hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry.

 

Ons Here Jesus was geheel en al onskuldig., maar het tog ons skuld op Hom geneem.  Daarom sê die profeet Jesaja in ons teksvers:

 

Pontius Pilatus, die Romeinse regter het dit in soveel woorde gesê:

 

Ek vind geen skuld in hierdie man nie. (Luk 23:4)

 

Ons het mos die profesie van Jesaja  gelees waar hy sê:

 

Hy is gestrafoor die sonde van my volk .... al het hygeen misdaad gepleeg nie en al was hy nooit vals nie( Jes. 53:8 & 9)

 

Toe die Here Jesus daar aan die kruis gehang het, was Hy, om dit so te stel, op sy heel gehoorsaamste aan sy hemelse Vader -  Dit was die toppunt van sy gehoorsaamheid.  Al was dit vir Hom geweldig moeilik, ja, dit het Hom bloedsweet gekos. Hy was daar om sy lewe in opdrag van sy Vader af te lê....

 

Maar juis op hierdie punt beleef Hy die verskriklikste afsydigheid en kry Hy die swaarste straf denkbaar – En dit alles van sy Vader wat Hy so liefhet......  Hy word deur sy Vader verlaat...... Vir 3 ure hang Hy daar in die stik donker aan die kruis.

 

Hy het dit alles vir jou en my gedoen.   In ons teksvers staan:

 

..... die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

 

 

En terwyl ons van die verskrikking van die kruis praat, bring dit ons by ons laaste punt

 

3.       ONS HERE JESUS IS ONS VLOEK-AFLEIER

 

Die feit dat Hy gekruisig is, het besondere betekenis in die sin dat Hy daar tussen hemel en aarde uitgestal en blootgestel is. 

 

Reeds in Deut. 21:22 & 23 word dit duidelik gemaak dat iemand wat so opgehang word deur God vervloek is. 

 

Kom ons lees dit:

 

Wanneer iemand tereggestel word vir ‘n oortreding wat die doodstraf verdien, en jy hang hom aan ‘n paal op, mag sy lyk nie die nag daar bly hang nie.  Jy moet hom dieselfde dag nog begrawe, want wie opgehang word, is deur God vervloek.

 

Dit gaan nie in die eerste plek oor die hang aan ‘n paal of ‘n kruis as voltrekking van die doodsvonnis nie.  Die ophang selfs nadat iemand tereggestel is, was destyds in Israel die bewys dat so ‘n persoon deur God vervloek is.

 

So ‘n persoon hang tussen hemel en aarde.  Die aarde wil die persoon wat so vervloek is nie hê nie en die hemel wil hom ook nie hê nie.  Hy is totaal  vervloek en verwerp.

 

Die Here Jesus Christus  is so opgehang omdat Hy deur mens en God vervloek is.  En dit ook in jou en my plek.  Hy het in ons plek ‘n vervloekte geword.

 

Ons Here Jesus het as ons plaasvervanger opgetree. Hy het ons skuld op Hom geneem en in ons plek ‘n vervloekte geword. 

 

Broeder en suster. Verstaan ons regtig wat dit prakties vir ons elkeen beteken?

·         Ons staan nou as onskuldiges voor God

·         Ons is gereinig van al ons sonde.

·         Ons is nou kinders van ons hemelse vader.                                                                            Ons het ‘n ewige toekoms, ‘n hemelse erfenis in die Vaderhuis.

 

En niks kan hierdie wonderlike nuwe lewe in Christus van ons af wegneem nie. Ja, niks en niemand kan ons van God se liefde skei nie!

 

Nou is die vraag:  Wat doen dit in die praktyk van ons daaglikse lewe as ons begryp wat Hy vir ons gedoen het? 

 

Ons dankbaarheid word duidelik sigbaar wanneer:

 

·         Ons daarna uitsien om Hom elke Sondag in die erediens saam met ons medegelowiges te ontmoet

·         Ons met oorgawe en van harte lofsange tot sy eer wil sing

·         Ons Hom wil dien deur aan ons medemens goed te doen.

·         Ons Hom gereeld en getrou met ‘n verantwoordelike dankoffer eer

·         Ons sout vir die aarde en lig vir die wêreld is

·         Ons sy opdrag uitvoer deur mense sy dissipels te maak.

 

 

 

 

SLOT

Kom ons sluit af.  Ons Here Jesus het nie na hierdie aarde gekom om maar net ‘n Liewe Jesus” te wees wat alles wat verkeerd loop vir ons te kom regmaak nie.

 

Hy het gekom om God se uitverkore kinders uit die mag van die sonde en die satan te verlos.  Om dit te doen het Hy in ons plek aan die kruis gaan hang en namens ons ‘n vervloekte geword.

 

Verstaan ek en jy watter wonderlike verlossing en bevryding dit vir ons inhou?

 

Wat gaan ons prakties in die week doen om ons dankbaarheid teenoor ons hemelse Vader te bewys?

                                                                                   Amen

Read 1185 times
Danie de Kock

Website: www.facebook.com/profile.php?id=1438745475 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Login to post comments

Soek

Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?