Sosiale Skakels

Besoekers

We have 11 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Monday, 11 June 2018 07:01

1 Timoteus 6:17 - 19 KOM ONS TOETS ONS RYKDOM

Written by 
Rate this item
(0 votes)

SKRIFLESING: 1 TIM 6:2c – 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TEKS:  1 TIM 6:17 – 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KOM ONS TOETS ONS RYKDOM

 

Wat is die beste belegging wat u al in u lewe gemaak het?

Sommige mense sê dat ‘n belegging in eiendom die beste is. Ander meen weer dat jy in aandele moet belê terwyl nog iemand sou sê dat jy liewer vir jouself ‘n goeie spaarplan moet kry.  Wat ek en jy as die beste belegging of spaarplan beskou, maak nie regtig soveel saak nie......   Wat wél saak maak is ons elkeen se persoonlike ingesteldheid ten opsigte van ons rykdom.....

  Ja, broeder en suster, die vraag is:  

                Watter rol speel aardse besittings in jou lewe?

Ons lewe in ‘n tyd en in ‘n samelewing waarin daar aan materiële dinge ‘n baie hoë waarde gegee word.  Mense met baie geld en ‘n klomp besittings word byna altyd as suksesvolle mense beskou. Sulke rykes geniet meesal hoë aansien. Daarom wil mense baie graag soos hulle lyk en boonop streef die meeste mense daarna om die rykes se soort lewenstyl te kan geniet.  Alhoewel ons in die Bybel van gelowiges soos Abraham, Job en Salomo lees wat besonder ryk was. Rykdom op sigself is nie verkeerd of sonde nie. Tog is daar wel ook verskeie waarskuwings in die Bybel dat ‘n mens nie op baie geld en ‘n klomp aardse besittings moet vertrou nie.  Ons Here Jesus het tydens sy bergrede in soveel woorde gesê dat jy nie op God en op Mammon (die geldgod) kan vertrou nie. Kom ons kyk van watter raad die apostel Paulus hier aan Timoteus en sodoende ook aan sy medegelowiges oor ‘n goeie belegging gee.  Die raad wat Paulus gee, gaan juis oor rykdom en in ons teksverse kom daar duidelik 3 punte na vore:

     

     'N WAARSKUWING TEEN 'N SWAK BELEGGING

     ‘N AANSPORING TOT ‘N GOEIE BELEGGING

     DIE BESTE BELEGGING VIR ‘N EWIGE TOEKOMS

 

Kom ons kyk in die eerste plek hoe gee Paulus

  1.  ‘N WAARSKUWING TEEN ‘N SWAK BELEGGING

 

Kom ons lees weer vers 17

 

                Dié wat in hierdie wêreld ryk is, MOET JY WAARSKU om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie...

 

Hier praat Paulus in soveel woorde van ryk mense. Hy sê Timoteus moet hulle teen hoogmoed waarsku.

 

 ʼn Hooghartige mens dink gewoonlik hy het niemand anders nodig nie.  So ‘n persoon het ‘n oordrewe gevoel van selftevredenheid en sien maklik op ander mense neer. ‘n Ryk mens kan maklik dink dat hy beter as ander mense is.

 

Broeder en suster. Nou moet ek en jy goed nadink en mooi verstaan. Ten minste 98% van ons wat vanoggend hier bymekaar is, kan in terme van die wêreld se standaarde as ryk geklassifiseer word.   Ons het byvoorbeeld almal motors asook verskeie stelle klere.  Ons eet goed en slaap warm. Verreweg die meeste mense in die wêreld het nie eers meer as een paar skoene nie.

 

Luister nou mooi na die apostel Paulus se waarskuwing:   Hy sê die mense wat ryk is moenie hulle vertroue op die onsekerheid van rykdom bou nie. 

 

Die probleem met aardse rykdom is dat dit jou ‘n skyn van sukses en voorspoed kan gee. Besittings en geld is egter tydelike dinge. Mot en roes verniel dit en diewe breek in en steel dit.

 

Paulus sê as ek en jy ons vertroue op wêreldse rykdom plaas, kan ons maklik dink ons is beter as die arm mens wat met stukkende skoene en verslonsde klere langs die pad loop of by die verkeerslig staan en bedel.

Die probleem is dan dat ons geld en besittings as maatstaf gebruik. Ons dink omdat ons geld het, mooi klere dra en in ‘n motor rondry, is ons beter as die arm en verslonsde bedelaar.....

 

Rykdom maak ‘n mens maklik hoogmoedig .....

 

Maar luister na wat staan hier in die Here se Woord: 

 

                Moenie jou hoop op die ONSEKERHEID VAN RYKDOM vestig nie .....

 

MAAR

 

                Vestig jou hoop op God WAT ALLES RYKLIK AAN ONS GEE......

 

Die besittings wat ek en jy het, is alles dinge wat God aan ons gee!

 

Ons moenie hooghartig wees en dink dat dit ons is wat so goed is nie!  Onthou die gelykenis van die ryk dwaas!  Hy het gedink dis hy wat so goed is om al die besittings te hê en toe vat die Here sy lewe in een nag weg .....

 

Hier is die toets:

 

  • Is ek en jy besig om op die ONSEKERHEID VAN RYKDOM te vertrou?

OF

  • Vertrou ons DIE HERE wat ALLES RYKLIK aan ons gee?

 

Broeder en suster jy stem sekerlik saam:

 

Om jou vertroue in die onsekerheid van rykdom te stel is ‘n baie swak belegging!

 

Kom ons kyk nou na die volgende vers. Hier kom Paulus met

 

2. ‘N AANSPORING TOT ‘N GOEIE BELEGGING

 

Kom ons lees weer vers 18: 

                Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam.

 

Paulus gee aan Timoteus die raad om die mense aan wie hy die woord verkondig aan te spoor om goed te doen.  Hulle moet ryk wees in goeie dade.  Dit gaan dus oor my en jou optrede. Dit moet vol van liefde, ontferming, barmhartigheid, vriendelikheid en goedhartigheid getuig.

Dit is die dinge wat my en jou werklik ryk maak.  Dit is die beste belegging! Het u opgelet, broeder en suster?   In ons teksvers staan:

As jy vrygewig, en mededeelsaam is, noem God jou ryk!

Hier kan ek en jy onsself baie maklik toets.

Dit gaan eenvoudig oor die verskil wat ons elkeen in ‘n ander mens se lewe kan maak.  En daar is mos sommer baie geleentheid daarvoor.

Rondom ons is siek mense, hartseer mense, moedelose mense, eensame mense en arm mense. Hoe maak en jy ‘n verskil in die mense se lewens?

Is ons bereid om geld te gee.  Dit is redelik maklik as jy ryk is...... 

Maar die vraag is:  Met watter gesindheid gee jy die geld? 

Gee jy van jou geld  en dan voel jy dat jy het jou plig gedoen het?

En dan verwyt jy die treurige en versukkelde mens wat te sleg is om te werk en dalk nog die geld wat jy gegee het op drank of dwelms gaan uitmors?

Sien u waar lê die GROOT TOETS?

  • Is ek en jy bereid om op die regte plek en op die regte manier te belê?
  • Is ons ryk in goeie dade?
  •  Is ons vrygewig?
  • Is ons mededeelsaam?

Is ek en jy bereid om dit wat die Here aan ons gegee het, soveel dat ons in wêreldse terme as ryk geklassifiseer kan word, met ander mense rondom ons te deel? 

Dit is in die Here se oë ‘n goeie belegging!

Dink maar net aan die arm weduwee en haar seun by wie die profeet Elia aangekom het. Sy was so arm dat sy die laaste olie en meel wou gebruik om vir oulaas vir haar en haar seun kos te maak.  Sy is egter mededeelsaam. Sy gee ook vir Elia en dan sorg die Here. Haar meel en olie raak nie op nie!

Om die Here te vertrou is

 

3. DIE BESTE BELEGGING VIR ‘N EWIGE TOEKOMS

Ons is hard besig om geld te belê en aan ons pensioen te werk sodat ons eendag sorgeloos sal kan aftree.  Daar is baie kundige makelaars en ons kry goeie beleggingsadvies.  Ons wil seker maak dat ons nie in ‘n finansiële noute sal kom nadat ons afgetree het nie.  Dit is goed om verantwoordelik met jou geld en besittings te werk en ook goeie beleggings te maak, maar ons mag nie ons vertroue op sulke dinge vestig nie

Kom ons dink net ‘n bietjie verder......  

Wat van die tyd na ons aftrede?  ...........   Iewers kom ʼn mens se aftreetyd ook op ʼn einde.  ......  En waar is jy dan?

As ons ons vertroue op die onsekerheid van aardse rykdom stel en ywerig daaraan werk om vir ons skatte hier op aarde te versamel, het ons nog net hier ʼn belegging.  Maar dit is ʼn tydelike belegging boonop met ʼn risiko.  Dit kan oornag verdwyn as diewe dit beetkry of mot en roes kan dit vernietig.

Die apostel Paulus wys ons in vers 19 op ʼn goeie belegging vir ons toekoms. 

Paulus sê hierdierykdom van goeie dade wat gestalte vind in vrygewigheid en mededeelsaamheid is

                ‘N GOEIE BELEGGING VIR DIE TOEKOMS .....

                               SODAT HULLE DIE EWIGE LEWE SAL VERKRY.

Ons is so gefokus op hierdie lewe en ons geld en ons besittings dat ons perspektief verloor.

Die Here het al in die tyd van die profeet Jesaja vir sy volk gevra:

                Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie, waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie?  Luister aandagtig na My sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is.  Gee aandag en kom na My toe,      luister en julle sal lewe....                                                                                                                                               (Jes. 55:2 & 3)

Broeder en suster. Omdat ons burgers van God se ewige koninkryk is, gaan ons lewe oor baie meer as geld en goed.  Dit gaan oor verhoudings.  In die eerste plek oor ons verhouding met die Here en oor die mate van vertroue wat ons in Hom stel.

Ek en jy sal tog nie ons pensioen by ‘n skelm makelaar, een wat ons glad nie kan vertrou nie, gaan belê nie.

Toe die duiwel die Here Jesus in die woestyn versoek het, lees ons:

                Toe neem die duiwel Hom na ‘n baie hoë berg toe, wys Hom al die           koninkryke van die wêreld met hulle prag en sê vir Hom: “Dit alles sal              ek vir U gee as U neerval en my aanbid”  (Matt 4:8)

Die duiwel het probeer om die Here Jesus so  ver te kry om ‘n swak belegging te maak.   Ja, hy wou die Here Jesus oorhaal om vir aardse besittings en rykdom te gaan ...........

Maar luister na die antwoord wat Hy die duiwel gee:

                Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe: “Die Here jou God moet    jy aanbid en Hom alleen dien”  (Matt 4:10)

Dit is juis hierdie oorwinning wat ons Here Jesus Christus oor die duiwel behaal het, wat vir jou en my in staat stel om ook oorwinnaars te wees. As ons opregte en toegewyde navolgers van ons Here Jesus Christus is, sal ons onder die kragtige leiding van die Heilige Gees graag doen wat die Here Jesus sê naamlik:

Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. (Matt 6:19 – 21)

Die beste belegging is ‘n belegging in God se koninkryk, want dit alleen is ‘n onaantasbare en onverganklike belegging.   

SLOT

Die finale toets wanneer ek en jy ‘n belegging moet maak, is ‘n toets in VERTROUE. 

Vertrou ons ‘n aardse belegger met ons aardse geld en besittings wat onsself in terme  Rand en sent meet?

OF

Vertrou ons die Here met ons ewige hemelse belegging?  ‘n Belegging waarvan Hy die waarde bepaal in terme van ons vrygewigheid en mededeelsaamheid ten opsigte van ALLES WAT HY VIR ONS GEE?

Waar jou skat is ..... Daar sal jou hart ook wees!!

                                                                                          Amen

Read 1189 times Last modified on Monday, 11 June 2018 07:15
Danie de Kock

Website: www.facebook.com/profile.php?id=1438745475 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Login to post comments

Soek

Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?