Sosiale Skakels

Besoekers

We have 15 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Mosterdsaad
Mosterdsaad

Mosterdsaad (98)

Friday, 20 October 2017 10:25

22 Oktober 2017

Written by

TEMA: ONS HERE JESUS VERANDER ONS GELOOFSLEWE  -  VAN ‘N LAS NA ‘N LUS?

Is jou en my godsdiens ‘n las of ‘n lus?  Vir die Jode in die Nuwe Testamentiese tyd was dit ‘n las. So ook vir die mense tydens die Middeleeue in die Roomse Kerk.  Om hierdie swaar las van die valse godsdiens te beskryf, gebruik die Here Jesus ‘n beeld.   Hy noem die leer wat jy aanhang ‘n juk.    Daarom is die vraag:

HOE LYK DIE JUK WAT JY DRA?

Joodse seuns wat op 16 jarige ouderdom nog verder wou studeer, kon vir hom 'n Rabbi kies. Hy het dan ‘n navolger van die betrokke Rabbi geword. Dan het die mense gesê: “Die seun neem Rabbi so-en-so se juk op hom.”

So ‘n Rabbi’s se juk was swaar.  ‘n Hele klomp wette, reëls en voorskrifte moes streng nagekom word. Byna geen vryheid nie.   En toe op ‘n dag kom daar ‘n Rabbi met die naam Jesus en sê:  Kom na My toe,... Neem my juk op julle ....

 

DIE HERE JESUS SE JUK IS SAG EN SY LAS IS LIG                                                     

Luister na sy uitnodiging:   Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.  Neem my juk op julle en leer van My....                                                                        

Martin Luther se worsteling in blyk uit sy versugting:  Waar kry ek ‘n genadige God?    Die kerk weereens vasgevang in ‘n godsdiens wat ‘n las geword het. 

Luther beleef bevryding toe Hy die Here se genade leer ken het. (Rom. 1:17 en Ef. 2:8 & 9)  Die Here Jesus sê aan elkeen wat na Hom toe kom                                                                                                                        

JY SAL RUS KRY                                                                                                                As jy nie die Here Jesus se juk opgeneem het nie, sal jou godsdiens jou moeg maak.

Jy gaan dan aanhou probeer, maar nêrens kom nie.  As jy onder die leiding van die Gees in Christus leef, ervaar jy genade en ware bevryding.  As jy die genade ken, sal jy vra:  Aan wie moet ek hierdie week genade bewys?

 

TEKSVERS:

Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.

 

Matt. 11: 28 - 30

 

VELDSKOENVASTRAPFEES 28 Oktober 2017

CMRBrits PRETLOOP ten bate van die “Red ‘n Kind Projek”.

Doel

Om geld in te samel vir ons gemeenskap se kinders wat CMR Brits bemagtig om die kinders te help met skoolgeld, skoolklere, skool toere/uitstappies en terapie.  Fondse word ook aangewend om hulpbehoewende gesinne te help met ‘n kos pakkie.

Neem deel aan die CMR Pretloop en ondersteun hierdie dag om ‘n verskil te maak in kinders se lewens.

Bankbesonderhede van CMR Brits

Absa Bank

Rekening Naam   CMRB

Rek nommer:       640 230 223

Tak nommer:       334-146 (Brits)

CMR Brits kan 18A en BEE sertifikate vir donasies uitrek.

Maak die keuse en maak ’n verskil!

 

**********************************************************************

KONKABRAAI         Vrydag 3 Nov 2017           18:00

 

Dit is ‘n baie besige tyd van die jaar.  Almal jaag rond en werk verbete.

Nou wat van ‘n rustige aandjie saam met gawe vriende, lekker kos en ontspannende musiek? 

JuandréMarais kom vir ons optree. 

Kaartjies is slegs R50 (R30 learskoolkinders) en is beskikbaar by die kontaksusters en Kerkkantoor.  Bring net jou eie vleisie, drinkgoed, eetgerei en kampstoele saam en kom ontspan saam met ons.

 

 

******************************************************************

PROGRAM VIR DIE WEEK

 

23 Oktober

Jeugbedieningsraad Verg

19:00

Pastorie

25 Oktober

Omgee Bedieningsraad Verg

19:00

Pastorie

 

 

DIE DONKER IS NOOIT LEEG NIE

U word almal hartlik uitgenooi om te kom deel hê aan die herdenking van die Hervorming 500 gelede.  Ons hoop om in  die program ook by hernuwing te belig wat die Hervorming vir ons as 21e eeuse gelowiges beteken. 

Ons begin om 18:00 met ‘n ligte ete op die gras en die program in die kerk begin om 19:00.  Nooi asb u vriende en familie om ook te kom. Daar sal ‘n kollekte ten bate van Bybelverspreiding ingesamel word.

 

 

FOKUSTYD:    VREUGDEVOL VRY!

 

Ek vertrou dat jy die afgelope week al so ‘n bietjie ervaar het wat dit beteken om onder die Here se genade te lewe.

‘n Mens se godsdiens kan so maklik vir jou ‘n las word in plaas van ‘n lus.  Martin Luther het die bevryding ervaar om van ‘n belaste na ‘n bevryde godsdiens oor te skakel.

Saam met ons medegelowiges ervaar ons in ons groepe ook hierdie bevryding in die studies wat ons saam aanpak. 

Indien jy nog wil inskakel, kan jy gerus ‘n boekie teen net R25 by die kerkkantoor koop en by ‘n groep inval. Saam met so ‘n lekker groep medegelowiges is jy geloofsgroei gewaarborg!  

 

Wat beteken hierdie week se “ALLES NET GENADE” vir my persoonlik?

1.         Het ek al regtig die Here se genade ervaar? Wanneer en hoe?

2.       Hoe het hierdie genade my eie lewensbenadering verander?

3.       Aan wie en op watter manier wil die Here hê dat ek die week genade sal bewys?

Ons bid dat die Here ons fokustyd ryklik sal seën. 

 Groete  Danie.

 

Verjaarsdae hierdie week:  

 

 22 Okt 1985           JOPPIE PRETORIUS                 Sel: 0798823433                   Wyk: E 6

 23 Okt 1972            IKABOD MARX                         Sel: 0832915238                   Wyk: A 5

 28 Okt 1994           GRIZEL ENGELBRECHT             Sel: 0832757764                   Wyk: B 6

 28 Okt 1949           JAN ERASMUS                        Sel: 0824546606                   Wyk: A 2

 

Kollektes

Vandag onder diens             Barmhartigheidsdiens

 

Vandag by deure                  Kerkblad

 

Vlgde Sondag by deur        Ekumenisiteit Buitel London

 

Facebook:             https://www.facebook.com/gkkrokoilrivier

Twitter:  GK Krokodilrivier @ GK_Krokodil

 

Diensbeurte

                                              Soutpansdrif                                        Beestekraal

Ouderling                             Banie Grobler                                        André de Wet

Diaken                                   Elsa Lourens                                           Annemarie Eloff

Gasvryheid

Vandag:                                   D 2 & D 3                                                A 7

Volg. Week:                           D 4 & D 6                                                 A 1

 

ONDERLINGE MEELEWING

Die liefde moet opreg wees, verafsku wat sleg is en hou vas aan wat goed is. (Romeine 12:9)

1.          Br Rainer Schürger ondergaan DV hierdie week ‘n skoueroperasie. Ons bid dat die Here die operasie sal seën en dat hy gou sal herstel.

2.         Hartlik geluk aan Petrus Rheeders (Japie en Gerda) wat as leier by Brits Laerskool verkies is. Geluk ook aan die oupas en oumas!

3.        Hoërskool Brits het die afgelope week hulle prysuitdeling gehad. Heelwat van ons gemeente se kinders het wonderlike pryse vir puik prestasies op sowel akademiese- as sport- en kultuurgebied gekry.

Saam met julle ouers is ons baie dankbaar teenoor ons hemelse Vader vir die gawes wat elkeen van julle ontvang het. 

Met al hierdie wonderlike pryse en toekennings kan ‘n mens baie maklik perspektief verloor en dink dat dit oor jou eie of jou kinders se eer gaan.  

Daarom is dit belangrik om te onthou wat die Here deur sy apostel vir ons sê:   Ons moenie werk om deur mense raakgesien te word nie of om in mense se guns te kom nie... 

Hy sê: Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie......

(Kol. 3:22 en 23)  Gee aan God die eer, dis immers alles net genade!

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 33
Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?