Sosiale Skakels

Besoekers

We have 6 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Mosterdsaad
Mosterdsaad

Mosterdsaad (124)

Friday, 30 November 2018 09:56

2 Desember 2018

Written by

 TEMA:  Gebed is die onmisbare skakel in ons weerstand teen die bose.

As kinders van God is ons in ‘n worstelstryd met die bose gewikkel. Al hoe ons staande kan bly is om ons krag buite onsself in God te vind. God bied vir ons sy krag aan in Christus gewerk deur die Heilige Gees.

Ons verantwoordelikheid is om ons met Christus se eienskappe te beklee. Paulus maak hierdie eienskappe prakties deur dit aan die wapentuig van ’n destydse soldaat koppel.

 

Die opdrag en daarom verantwoordelikheid om hierdie wapenrusting van God op te neem word deurentyd herhaal, “trek aan”, “neem op” en  “sit op”. Nou kan u vra maar hoe kan ek hierdie geestelike wapentuig optel en aantrek?

 

Daarom word die gedeelte afgesluit met die opdrag dat ons dit alles biddend sal doen. Gebed is die onmisbare skakel wat ons toegang gee tot die krag van God wat in Christus beskikbaar is.

 

  • Gebed ontsluit die krag in God se Wapenrusting.
  • Hoe daar gebid behoort te word.
  • Vir wie daar gebid behoort te word.

BARMHARTIGHEID

 

Die Diensgroep vir Barmhartigheid gee soos gewoonlik Kerspakkies uit.  Hierdie Kerspakkies bevat nie-bederfbare kos en vleis. 

Maar om die Kersgety vir die mense ook ‘n bietjie op te vrolik benodig ons nie bederfbare lekkernye soos koekies, lekkers en kitspoedings. 

Vir die volgende paar Sondae gaan daar kartondose by die deure wees waarin hierdie lekkernye geplaas kan word. Baie dankie byvoorbaat.

 

KERSSANGDIENS

 

Dit is ook weer tyd vir ons gesamentlilke Kerssangdiens saam met APK Sanddrift en NG Sanddrift.  Vanaand bied NG Kerk Sanddrift die Kerssangdiens aan.

Kom ons wys ons eensgesindheid met ons broeders en susters in die

geloof in hierdie Kerstyd.

Onthou om kerse saam te bring sowel as ‘n houer vir was wat drip

Sondag  2 Desember 2018 vanaf 18:30

 

ONDERLINGE MEELEWING

 

Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. 

Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. 

Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar ver-heug hom oor die waarheid.  Dit bedek alles, glol alles, hoop alles, verdra alles. (1 Kor. 13)

 

  1. Sr. Alida was die afgelope week vir ‘n operasie ondergaan aan haar regterhand.  Haar linkerhand gaan later gedoen word,

SAAMTREK 2019

 

Die volgende items word benodig met die oog op die Susters (gee by die Kantoor af):

  • 410g blikkies met die papier afgeskeur as dit moontlik is;
  • Eierhouers veral die plat houers wat 30 eiers hou, maar die ander is ook welkom.
  • Leë purity botteltjies (klein en medium grootte).

 

FRANSE MEDIABEDIENING

Oor ’n maand is ek DV weer in Suid Afrika vir my jaarlikse besoek aan Rietvallei en ander gemeentes wat die Franse Mediabediening getrou ondersteun. 

Ek sien baie daarna uit om na ‘n jaar van afwesigheid ou en ook nuwe lidmate te ontmoet.

Intussen is Desember ‘n maand vol aktiwiteite, ten minste tot die 24ste.  Hierdie naweek is ek in Lyon, die tweede grootste stad in Frankryk. 

Ek kuier by Radio Colombe (Radio Duif) met wie ek vanaf 2002 mooi bande van samewerking het.  Hulle nuwe administrateur is ‘n jong Gereformeerde Fransman wat tot onlangs in Franse Kanada met sy gesin gewoon het,

totdat Radio Colombe twee jaar gelede, op my voorstel, hierdie pos vir hom aangebied het.  Ek voel dus bietjie verantwoordelik om te gaan kyk of alles daar goed gaan (ek hoor dat almal in hulle skik is met hom!)

  ‘n Ander vlak van samewerking is te danke aan die feit dat Radio Colombe as verspreider dien vir my kort radioprogramme (podcasts) teenoor ander Christelike radios in Frankryk en Switserland. 

‘n Besoek aan ‘n Gereformeerde gemeentetjie motiveer ook hierdie besoek in die Lyon omgewing.

Daarna beplan ek om verder suid te ry, na een van die bakermatte van die Franse Hugenote, nl. die Cévennes gebied. 

By die klein stad Alès is daar ‘n “Johannes Calvyn” boekwinkel wat onlangs twee ander takke in Frankryk geopen het, waarvan een in Parys. 

Een van die werkers by dié boekwinkel is ook ‘n vriendelike predikant.  Hy het my uitgenooi om drie dae by hom te kom spandeer om in die lewe en aktiwiteite van die Protestantse gemeenskap in daardie omgewing te deel. 

Na nog ‘n besoek naby Montpellier, sal ek op pad huis toe naby die stad Clermont-Ferrand ‘n ander gemeentetjie besoek en hul oggenddiens op Sondag 9 Desember bywoon.

 Enkele jare gelede, toe die Nasionale Sinode van die tradisionele Franse ProtestanteKerk (‘n hiper-liberale  kombinasie van sg.

Luterane en Gereformeerdes) besluit het om toestemming te verleen aan predikante om homoseksuele “huwelike” in te seën,

het hierdie dapper gemeente besluit om van hulle af te skei, ongeag finansiële en ander tipes druk wat op hulle uitgeoefen is. 

Ek hoop dat hierdie kort besoek die geleentheid sal bied om broederlike bande te vestig en hulle ook bekend te stel aan al die bronne wat ons bediening via ons webtuiste aanbied (videos, artikels, podcasts ens.)

In die tussentyd het my reeks videos oor die grondslag van die Christelike kerk in die Bybel mooi gegroei.  ‘n Ander reeks, oor die Tien Gebooie, is nou ook aan die gang.

Mag elkeen van julle ‘n geseënde Kerstyd beleef in die besef dat die Koning van die konings op die aarde vanaf die hemel alle dinge regeer. 

 

Ds Eric Kayayan

 

VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:

3 Des 1966               DARELLE DU PLESSIS                Sel: 0714473286                       Wyk: B 1

4 Des 1989               HANNES GROBLER                      Sel: 0721973246                       Wyk: E 4

5 Des 1960               HENDRIK KRUGER                      Sel: 0823312593                      Wyk: E 3

5 Des 1949               HETTIE SWART                          Sel: 0735909462                     Wyk: A 4

5 Des 1951                HANS VAN DER WALT                 Sel: 0823043533                     Wyk: D 5

5 Des 1954               LOUTA VAN DER WALT               Sel: 0762370776                      Wyk: D 5

5 Des 1969               REGARDT VENTER                      Sel: 082 721 0623                     Wyk: E 3

6 Des 1930              SOPHIE POTGIETER                 Sel: 0713725469                   Wyk: D 6

6 Des 1943              GERTJIE VAN DER WALT         Sel: 0715447993                   Wyk: B 5

 

 

Kollektes

Vandag onder diens             Barmhartigheidsdiens

Vandag by deure                 Emeritaatsfonds

Volgende week                    Thusofonds

 

Facebook:https://www.facebook.com/gkkrokoilrivier

Twitter:  GK Krokodilrivier @ GK_Krokodil

 

Diensbeurte

                                              Soutpansdrif                                        Beestekraal

Ouderling                             Christo du Plessis                                Gerhard de Wet

Diaken                                  Peet Oosthuizen                                  Jannie du Plessis

 

Vandag:                                   B 7 & D 1                                                      A 5

Volg. Week:                             D 2 & D 3                                                     A 6

 

BANKBESONDERHEDE:

Aftrekorders/Elektroniese inbetalings:  U kan ‘n debietordervorm by kerkkantoor kom afhaal en invul en weer inhandig. Die debietorder word vanaf die kerkkantoor gedoen.

Indien u ‘n aftrekorder by die bank vir u kerkbydrae wil doen: 

Gereformeerde Kerk Krokodilrivier, Tjekreknr: 640340150, ABSA, BRITS. 

As verwysing u naam, van en wyk of lidnr. 

Diakonie bankbesonderhede: ABSA, BRITS, takkode 334-146,  Reknr. 640280034.

U naam as verwysing.

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 42
Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?