Sosiale Skakels

Besoekers

We have 5 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Mosterdsaad
Mosterdsaad

Mosterdsaad (140)

Friday, 19 October 2018 10:02

21 Oktober 2018

Written by

 TEMA:  BELEEF DIE KRAG VAN DIE WOORD

Wat deur ons teksvers op die tafel geplaas word, is die feit dat die Bybel beslis nie sommer maar net nog 'n boek op die rak nie.  Sodra ek en jy die Bybel oopmaak en daarin lees, kry ons met God persoonlik te doen.

1.  BEYWER JULLE OM IN DIE RUS IN TE GAAN

Dit het al in die verlede gebeur dat mense wat die beloftes van God gehoor het, nie in sy rus ingaan nie.  Hoe kan dit gebeur? Vers 2:

Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie”.

2.  LEER UIT DIE FOUTE VAN DIE VERLEDE

Nadat Israel die Here se woord gehoor het en sy wonderdade gesien het, het hulle nog steeds in opstand gekom. En daarom kon hulle nie sy rus ingaan nie!

3. GEHOORSAAM DIE WOORD, DIT WAARBORG EWIGE RUS

Sy woord keer nooit leeg na hom terug nie.  Hoe reageer u en ek op sy opdragte?  Die feit van die saak is:  Die helder lig van sy BLYE BOODSKAP skyn tot in die donkerste hoekies van ons elkeen se lewe. 

Dis soos 'n vlymskerp swaard wat oopkloof en ontbloot. Dit beoordeel die bedoelings en oorwegings van die hart. 

 

TEKS:

Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie; alles lê oop en bloot voor sy oë.  En aan Hom moet ons rekenskap gee.

Heb. 4: 12 & 13

 

HARTLIK WELKOM  AAN DIE GIDEONS

Ons verwelkom vanoggend ‘n paar verteenwoordigers van die Gideons hier by ons. Hulle gaan ons kortliks vertel van die kosbare werk wat hulle doen om Bybels te plaas en sodoende die woord te versprei.

Ons is dankbaar vir die werk wat hulle doen en bid dat die Here hulle ryklik sal seën.

 

VAN DIE SUSTERS

Blok E se susters beplan

 Å‰heerlike Fliekaand  met Springmielies  en     Potjiekos                   vir die hele gesin op Saterdag 27 Oktober 2018

Die potjiekos sal teen 18:00 gereed wees en as dit lekker donker is, begin die fliek op die gras voor die saal. 

Die kaartjies is van vandag af beskikbaar by die kontaksusters van elke wyk en die kantoor @ R80 per volwassene en R40 per laerskoolkind. 

Dit is ons laaste gesinsfunksie vir die jaar asook die laaste geleentheid om fondse in te samel vir die aanbieding van die Saamtrek 2019. 

Baie dankie vir almal wat so ywerig saamwerk en ook diegene wat ons hande sterk maak!!

 

ONDERLINGE MEELEWING

Ons vra voorbidding vir die volgende lidmate:

  1. Br Harm du Plessis sterk goed aan na hy met ‘n bloedklont in die been  gediagnoseer is.
  2. Br Petrus Pretorius sterk ook goed aan na sy operasie. Hy is egter maar baie swak
  3. Sr Rina Scheepers se gesondheid is nie na wense nie. Sy gaan stadig maar seker agteruit. Sy is verskuif na die hoësorgeenheid van Rusoord.
  4. Floris Kotze se suster Sarita is 5 Oktober oorlede en die 12 de begrawe.

Hartlik geluk aan:

Corlia Rheeders wat as Hoofdogter van Brits Hoërskool aangewys is. Ons is saam met haar ouers Japie en Gerda asook haar oupas en oumas (Gert en Hannie asook Peet en Kotie) sommer baie trots op haar.

Corlia, mag die Here jou die krag en wysheid gee om hierdie groot en verantwoordelike taak met liefde en toewyding te verrig.

 

Janien Linde (Ds Danie en Venita se dogter) het Vrydag by die Lente gradeplegtigheid van NWU haar Ph D in Algemene Taal- en Literatuur wetenskap ontvang.

 

MATRIEKS:

Ons dra ons matrieks op aan ons hemelse Vader. Hulle matriekeksamen begin hierdie week in alle erns. Mag julle elkeen die nodige krag, wysheid en kalmte ontvang om goed voor te berei en net julle beste te lewer. 

Die matrieks is: Willem van der Walt, Danolien Postma, Barry Bedford, Cherie van Wyk, Elmien du Plessis, Christo Marx en Brandon Marx.

 

Kerstyd-dinge

Sondag 18 November 2018 vanaf 18:30:  Kersliedere en Musiek in Soutpansdrif se kerkgebou.

Sondag 25 November 2018:         Gesamentlike Kerssangdiens by NG Sanddrift

 

Hou solank die datums in gedagte!!

 

EERSTEJAARSKAMP GK CACHET

Dit is weer amper tyd vir GK Cachet se eerstejaarskamp! Alle voorneemende eerstejaars te NWU Potchefstroom kampus, word hiermee uitgenooi na Cachet eerstejaarskamp 2019.

Vind asseblief onder aangeheg die foto met verdere besonderhede. Gaan skryf in vir die kamp met die skakel hieronder, of gaan na GK Cachet se webtuiste.

Stuur ook asseblief indien moontlik, name en kontak besonderhede van alle voornemende eerstejaars, sodat ons in kontak met hulle kan kom. 

ID Nagel. Jubila 2018/2019 - Voorsitter . 0729266851. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

KERKGROEISEMINAAR 3 NOVEMBER

 

Datum:    Saterdag, 3 November van 09:00 tot ongeveer 14:00

Sprekers:               Dr Griffel van Wyk en Dr Malan van Rhyn

Plek:  Gereformeerde Kerk Krokodilrivier (Soutpansdrift)

Kostes:   R50 per/persoon om uitgawes rondom verversings te dek

Vir wie?  Ten minste elke gemeente se predikant en bedieningskommissie, maar almal is baie welkom.

Deur die loop van die oggend sal 3 temas hanteer word:

  • Die Heilige Gees, geloofsvertroue en groei.
  • Klassis as groter groei liggaam - Dit fokus hier op die klassis funksionering beskrywingspunten praktyk daarvan.
  • 'n Gemeente groei proses - NCD proses en gefokusde werkgroepein die gemeente.

 

Laat weet asb voor 27 Okt vir Anriette by die kantoor as jy gaan bywoon

 

VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:

21 Okt 1987               LIZA NIEMAN                             Sel: 0784622290                     Wyk: A 4

22 Okt 1985              JOPPIE PRETORIUS                   Sel: 0798823433                     Wyk: E 6

23 Okt 1972              IKABOD MARX                           Sel: 0832915238                      Wyk: A 5

24 Okt 1959              DANIE BREEDT                           Sel: 0614269669                      Wyk: A 2

 

Kollektes

Vandag onder diens             Barmhartigheidsdiens

Vandag by deure                 Gideons

Volgende week                    Teologiese Skool Biblioteek

 

Facebook:https://www.facebook.com/gkkrokoilrivier

Twitter:  GK Krokodilrivier @ GK_Krokodil

 

Diensbeurte

                                              Soutpansdrif                                        Beestekraal

Ouderling                             Gert Postma                                           Hannes Venter

Diaken                                   Jan-Hendrik Leibbrandt                         Louis Kruger

Vandag:                                   E 4 & E 5                                                   A 6

Volg. Week:                           E 6 & E 7                                                    A 7

 

PROGRAM VIR DIE WEEK

21 Oktober               Blokraad A Vergadering                            16:00          Hannes Venter

23 Oktober              Evangelisasiebedieningsraad Verg             19:00          Pastorie

24 Oktober              Omgeebedieningsraad Verg                        19:00          Pastorie

 

BEROEPE ONTVANG

  • Proponent JN Hibbert (Josef) na Pietersburg-Noord
  • Ds RJ Pretorius (Rynhardt) van Buffeldoorns na Benoni as medeleraar

BANKBESONDERHEDE:

Aftrekorders/Elektroniese inbetalings:  U kan ‘n debietordervorm by kerkkantoor kom afhaal en invul en weer inhandig. Die debietorder word vanaf die kerkkantoor gedoen.

Indien u ‘n aftrekorder by die bank vir u kerkbydrae wil doen:

Gereformeerde Kerk Krokodilrivier, Tjekreknr: 640340150, ABSA, BRITS.

As verwysing u naam, van en wyk of lidnr.

Diakonie bankbesonderhede: ABSA, BRITS, takkode 334-146,  Reknr. 640280034.

U naam as verwysing asb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 7 of 47
Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?