Sosiale Skakels

Besoekers

We have 5 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Mosterdsaad
Mosterdsaad

Mosterdsaad (140)

Friday, 07 September 2018 10:04

9 September 2018

Written by

 TEMA:  Twyfel jy oor jou ewige bestemming? Jy kan sekerheid verkry!

Onthou jy toe jy ’n toets of eksamen geskryf het en jy onseker was of jy deur sou wees?  Jy het jou bes gedoen maar die vraestel was moeilik en die vraag wat jy so lekker beantwoord het,

het jy verkeerd gelees! Na die tyd het jy besef jou antwoord was heeltemal verkeerd! Toe die gewag met die vraag! Sal ek deur wees?

Baie gelowiges beleef soortgelyke twyfel wanneer hulle wag op die uitslag van hulle ewige bestemming! Hulle weet hulle beste pogings om die vraestelle van die lewe deur te kom is nie goed genoeg nie.

Twyfel oor jou ewige bestemming is normaal en kom spontaan.  Een of ander tyd vra elke uitverkorene die vrae; Sal my naam in die boek van die lewe geskryf wees? Sal ek dit maak?

Vanoggend kyk ons na;

1.        Die oorsake van twyfel.

2.      Die gevolge van twyfel.

3.      Die Oplossing vir twyfel

 

TEKS:

Hierdie brief skrywe ek vir jul-le, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.

 

 

1 JOH. 5: 13

 

VROUEKAMP   14 en 15 Sept 2018  Rheeders Ranch

Tema vir die kamp :“ Wie is ek?”

Spreker : Prof Wentzel Coetzer, NWU.

Koste: R250 per persoon. Vervoer is nie ingesluit nie.

Program

Vrydag 14 September 2018

18:00 Aankoms, ete en opening

19:00 Inleidende gesprek

20:00 Pamperlang

21:00 Slaapdrankie

Kuier en ontspan

Saterdag 15 Sept

8:00 Koffie/Tee

9:00 Spreker

10:00 Kort breek

10:30 Spreker

11:30  Vrae

12:00 Kreatief

13:30 Kampafsluiting

·         16:00 Bring en braai saam met manne en gesinne. (Eie vleis en slaai)

·         Diegene wat wil kamp is welkom.

Manne kan reeds van   Vrydag af saamkom en met 

 

JEUG BYEENKOMS EN BYBELSKOOL

Volgende Sondag 16 September 2018 om 18:00 te Soutpansdrift Kerk

TEMA:   Sal eers volgende Sondag bekend maak.

 

Daar sal ‘n kollekte wees om kostes te dek.

 

TIENERTOER 29 Sept – 6 Okt 2018.  Winklespruit Aangebied deur die GK Hartbeespoort.                      Gr. 8 – 12; oud: 14j-18j                                                                                                                   

  BESPREEK jou plek so gou moontlik want daar is net 40 PLEKKE beskikbaar! Handig die voltooide inskryfvorm en jou geld in by die GK Hartbeespoort kerkkantoor (tel. 0122530063)

of stuur dit per epos en doen ‘n elektroniese betaling.  eposadres:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it    Elektroniese oorplasing:ABSA, 632005, Hartbeespoort;  

Tjekrekeningnr: 640 340 134. Verwysing:Kind se NAAM enTienertoer 2018                                                                                  

Betaal jou geld in voor 11 September 2018.  TOERGELD:  R700.  LW Die totale KOSTE is baie meer ; ons is dankbaar dat  GKHartbeespoort  se kerkraad die toer subsidieer. 

Die toergeld sluit in: vervoer, verblyf, etes, toegangsgeld.  WAT GAAN ONS DOEN? Swem, speletjies, kuier, gesels oor “tiener-issues”. Ons gaan ook baie pitkos (kos vir jou brein!) kry! -

kom vind saam uit waar pas ons elkeen in God se groot plan met alles.                                                                                          

 UITSTAPPIES sluit o.a. in pret by die Ushaka Marine World in Durban.                                                                

 NAVRAE: ds Christo 083 742 1496

 

ONDERLINGE MEELEWING

Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar; bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. (Rom. 12:10)

Ons vra voorbidding vir die volgende lidmate:

  1. Br. Eddie en sr Ria van der Merwe se kleinkind wat met ’n hartdefek asook ander probleme gebore is. Die babadogtertjie sal ’n paar operasies moet ondergaan.
  2. Sr. Daleen Meijer se seun met breinkanker het verneem dat hy net ’n paar maande tot ’n jaar het om te lewe.
  3. Sr. Amanda du Plessis is in die hospitaal.  Sy het ’n nekbesering as gevolg van ’n val. Sy  sukkel ook met obstruksies in haar slukderm.
  4. Br Hendrik Kruger is in die afgelope week geopereer om twee nierstene te verwyder.
  5. Sr. Arina de Jager het ’n groot rugoperasie ondergaan.
  6. Br. Theuns du Plessis ondergaan nog rehabilitasie na sy heupvervanging.
  7. Sr. Cornelia du Plessis gaan hierdie week vir ’n oogoperasie,

DIAKONALE FONDSE

Ons wil graag u aandag daarop vestig dat die diakonale fondse onder druk verkeer en is daar tans 'n tekort van ±R3500 per maand.

As gevolg van die huidige ekonomiese omstandighede neem die behoefte na versorging geweldig toe.

Inligting toon dat die gemiddelde kollekte per lidmaat per erediens afgeneem het van (R37,00) in 2016 na die huidige van (R34,00) per lidmaat.

Ons doen 'n beroep op al die gemeentelede om asseblief te probeer om, indien moontlik, meer by te drae sodat tekort aangevul word en sodoende

die diakonie in staat te stel om die versorging dienswerk te kan uitvoer waar dit benodig word.

 

OMGEWINGSPITKOS

Die noodsaak  vir  meer praktykgerigte voorstelle in die pitkosreeks  word besef  om ons lidmate te oortuig om meer omgewingsvriendelik te leef.

Ons deelname aan God se skeppingsorg en voorsienigheid vir die hele skepping spruit egter vernaamlik voort uit  ‘n intieme verhouding met God in gemeenskap met Christus en onder waarborg en leiding van die Heilige Gees.

Hoe en waar God ons wil gebruik  vra dus aanbidding, luister en afwagting. As u dié anker in ons benadering erken,  sal  vele  doen-dinge opdiep.   So ‘n houding is allermins passief maar getuig van ‘n wil tot betrokkenheid.   

 

VERJAARSDAE HIERDIE WEEK:

 

9 Sep 1937              SARIE PRETORIUS                   Sel: 0827242384                  Wyk: D 1

10 Sep 1934            SARIE BRITZ                            Sel: 0721103671                      Wyk: A 4

10 Sep 1972               FLORIS KOTZE                           Sel: 0826040060                    Wyk: D 7

11 Sep 1986               ALESHIA OOSTHUIZEN                 Sel: 0617436447                       Wyk: E 7

13 Sep 1942             TINA PRETORIUS                     Sel: 0827752590                  Wyk: D 1

 

Kollektes

Vandag onder diens             Barmhartigheidsdiens

Vandag by deure                 Ekumen. Buiteland London

Volgende week                    Mukhanyo Com. Centre

 

Diensbeurte

                                              Soutpansdrif                                        Beestekraal

Ouderling                             Banie Grobler                                         Josua van der Walt

Diaken                                   Hendrik Kruger                                       Charlie Prinsloo

 

Vandag:                                   B 7 & D 1                                                     A 7

Volg. Week:                           D 2 & D 3                                                   A 1

 

KOOR

Die kooroefening begin weer vandag 9 September by Soutpansdrift Kerk.

Almal wat belangstel is welkom.

 

KLASSIS KROKODILRIVIER

Klassis Krokodilrivier vergader DV Dinsdag 11 Sept.  in Thabazimbi.  Die twee predikante asook Oudl. Peet Rheeders sal dit bywoon.

 

Facebook:https://www.facebook.com/gkkrokoilrivier

Twitter:  GK Krokodilrivier @ GK_Krokodil

 

BANKBESONDERHEDE:

Aftrekorders/Elektroniese inbetalings:  U kan ‘n debietordervorm by kerkkantoor kom afhaal en invul en weer inhandig. Die debietorder word vanaf die kerkkantoor gedoen.

Indien u ‘n aftrekorder by die bank vir u kerkbydrae wil doen:

Gereformeerde Kerk Krokodilrivier, Tjekreknr: 640340150, ABSA, BRITS.

As verwysing u naam, van en wyk of lidnr.

Diakonie bankbesonderhede: ABSA, BRITS, takkode 334-146,  Reknr. 640280034.

U naam as verwysing asb.

 

 

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 47
Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?