Sosiale Skakels

Besoekers

We have 12 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Kerk Kantoor

Kerk Kantoor

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Friday, 06 November 2020 11:17

8 November 2020

TEMA:   GOD LAAT ALLES TEN GOEDE MEEWERK VIR SOMMIGE

As gelowiges is ons God se kinders en erfgename Rom. 8:17. Maar as die Heer se erfgename verloop alles nie net goed nie.

Elke gelowige in die Bybel soos Paulus kon getuig van baie lyding wat hulle moes deurgaan. Hetsy fisies, emosioneel of geestelik.

Die tydelike lyding van die gelowiges word nie ontken nie, maar erken.

Daarom sug ons ook saam met die skepping. 8:22-23

Maar te midde van ons aardse stryd is daar dinge wat ons moet weet en onthou.                                   

 Paulus skryf self dat hy oortuig is van ‘n beter toekoms 8:18, ons sien uit na die dag waarop God ons as sy kinders sal bekend sal maak  8:23.

Daar is hoop in ons ten spyte daarvan dat ons nie alles verstaan nie en selfs nie weet wat om te bid nie.  Daarom dat die Heilige Gees vir ons intree.

Wat ons wel weet, en wat ons vertroos is dat God in beheer is en Hy laat alles ten goede meewerk vir dié wat Hom liefhet. Hierdie liefde kom nie uit onsself nie.

Hy het ons lank gelede al uitgekies, geroep en bestem om gelykvormig aan die beeld van sy Seun te wees. 

Die goeie werk wat Hy in ons begin het deur die werking van die Heilige Gees sal voleindig word.             Dit is vanuit God se perspektief reeds afgehandel 8:30!

As gevolg van God se inisiatief is ons gelowiges en kan ons ons geloof bely met die wete dat niks en niemand ons kan skei van God se liefde wat Hy in Christus Jesus aan ons openbaar het nie. 

 

TEKS:

Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat Hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is.

 

Rom. 8: 28

 

KLANK BY BEESTEKRAAL

Annemarie Eloff vra dringend iemand wat haar kan help Sondae by Beestekraal Kerk met die klank.

 

SUSTERS

Nagmaalete – Bring en Braai onder die bome, bykosse word voorsien. Geen donasies nie.

Susters van B blok vra gemeentelede om te bespreek indien u die nagmaalete wil bywoon by die volgende susters.

  Blok A – Annemarie Eloff, Blok B – Siska van der Walt, Blok D – Riana Engelbrecht en Blok E – Carien Kruger. Bring eie breekgoed, drinkgoed env leis.

Susters wat nog goeie handdoeke het en graag vir Sonop Ouetehuis wil gee, moet die asb Sondag saambring.  Nuwe handdoeke is ook welkom.  Kontak vir Rina Gertenbach by 0823740695.

Sustersafsluiting –  28 November kan susters wat Platinum Kersmark wil bywoon, met  eie vervoer dit bywoon.  Ons sal agv Covid 19 nie as ‘n groep kan gaan nie.

Die 29ste  kry elke suster ‘n geskenkie by die oggend erediens of die aan met die Kerssangdiens.

GKK Mannebraai – Makulu Padstal, 13 November, 18:00, pap en sous word voorsien. Bevestig by Carien Kruger 084 220 0024.

Kerssangdiens – 29 November by Krokodilrivier. Wafels stroop en room of soutigheid en roomys en vrugteslaai.

 

ONDERLINGE MEELEWING

 1. Kotie Rheeders het vandeesweek ‘n operasie ondergaan in Rustenburg Hospitaal.
 2. Met Elna gaan dit beter na haar operasie.
 3. Giel Pretorius was ook in die hospitaal met sy hoë bloeddruk.
 4. Chris du Plessis is tuis na hy ook met Covid 19 in die hospitaal is.

 

VERJAARSDAE

8 Nov 1994               ZANMARIE BATES                       Sel: 0795238174                       Wyk: A 7

8 Nov 2017                LILANIE KRUGER                                                                        Wyk: E 8

9 Nov 1975              HESTER MARX                        Sel: 0723725990                 Wyk: A 4

10 Nov 1967              PIETER DU PREEZ                      Sel: 0837070469                     Wyk: B 1

10 Nov 2004             LEANKE VAN DER WALT              Sel: 0826766698                     Wyk: E 1

11 Nov 1933              HANNIE DU PLESSIS               Sel: 0825705274                 Wyk: A 8

11 Nov 1946              PHILIP DU PLESSIS                 Sel: 0843776089                 Wyk: D 1

11 Nov 1977                HANNELIE KRUGER                     Sel: 0727460854                     Wyk: A 7

12 Nov 1961                KOBUS DU PLESSIS                   Sel: 0836296817                      Wyk: D 3

13 Nov 1980              RIANDI ROBBERTSE                    Sel: 0825755635                     Wyk: D 2

13 Nov 1964              ANNELISE VAN DER WALT           Sel: 0829403208                     Wyk: B 6

14 Nov 1959              INA DE WET                               Sel: 0823561299                      Wyk: A 4

HUWELIKSHERDENKING

11 NOVEMBER 2000     LOUIS EN HANLIE KRUGER SELNRS. 0791073332/0727460854       20 JAAR 

 

Kollektes

Vandag onder diens       Barmhartigheidsdiens

Vandag by deure            CMR             

Volgende week               Emeritaatsfonds

 

FB

https://www.facebook.com_/gkkrokodilrivier

Twitter

GKKrokodilrivier@GK_Krokodil

 

DIENSBEURTE (hierdie week)

                                              Soutpansdrif                                        Beestekraal

Ouderling                                Frikkie van der Walt                               Josua van der Walt

iaken                                      Cecile van der Walt                                Louis Kruger

DIENSBEURTE (volgende week)

Ouderling                                Gert Postma                                           Eddie du Preez

Diaken                                     Cornelia du Plessis                                Ikabod Marx            

 

Friday, 16 October 2020 09:34

18 Oktober 2020

Verlede week het ons geluister na een van die laaste boodskappe van Christus aan sy dissipels voor Hy gekruisig is. ‘n Immergroen verduideliking wat tot vandag toe vir uitverkorenes help om te verstaan wat hulle doel op aarde is. God die Vader word beskryf as die Boer, Jesus as die Wynstok en ons is die lote. Ons is duur gekoop, gereinig en ingeënt in Christus. Ons het een doel, om deur die Heilige Gees vrug te dra tot God se verheerliking en tot ons medemens se gesondheid en heil.

Hierdie vrug word saamgevat in een begrip. Liefde.

In dié liefde wat van God gekom het tot in ons deur Christus is ons gereinig om sodoende as lewende lede van Christus verspreiders van Goddelike liefde  te wees.Maar dit is nie altyd so maklik nie, want ons het soos Christus, vyande wat God se liefde en lig haat omdat hulle die duisternis liefhet. Daarom waarsku Christus sy dissipels oor die haat van die sondige wêreld. Joh. 15:18 en verder.Behalwe die vyande van buite, het ons elkeen steeds te doen met die vyand van binne, ons sondige vlees, wat steeds aanklank vind by die wêreld. Menseregte en die fokus op die bevrediging van ons eie behoeftes verlok selfs die uitverkorenes om nie in die opdrag van Christus te bly nie.

Om in Christus te bly impliseer om in sy opdrag te bly. Om in sy liefde te bly, maar dit ook te versprei. Daarom sy laaste bevel, Gaan!   Mat. 28:19

TEMA:  GEHOORSAAM CHRISTUS SE OPDRAG SOOS HY DIE VADER SE OPDRAG GEHOORSAAM, SO BLY ONS IN GOD      

SKRIFLESING:

JOH. 15: 9 - 17

SING:

Ps. 48: 1 & 4

Lied 203: 2, 3 & 5

Lied 219: 1 & 2

 

Sb. 3-5: 3 & 5

TEKS:

As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly.

Dit is my opdrag:  Julle moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet.

JOH. 15: 10 & 12

 

BEKENDSTELLING VAN TWEE NUWE  S.A.  BYBELVERTALINGS

 

Dit is met vreugde dat die Bybelgenootskap oor die komende weke die bekendstelling van twee nuwe Suid-Afrikaanse Bybelvertalings aankondig. Eerstens die isiZulu, iBhayibheli Elingcwele 2020 op 18 Oktober en daarna die Afrikaanse, Die Bybel: 2020-vertaling op 29 November. Dit voltooi baie jare se ywerige werk aan elkeen van hierdie projekte, gekenmerk deur noue samewerking tussen die Bybelgenootskap en baie kerkgenootskappe. Ons is dankbaar vir hierdie samewerking.


Ek is seker dat u in ons vreugde en danksegging deel. Bid asseblief saam met ons dat God se Woord, veral deur hierdie nuwe Bybels, 'n tuiste in baie harte sal vind.


Deel gerus hierdie goeie nuus met u Kerk. Van ons kant, stel die BSA die besonderhede rakende die beskikbaarheid van hierdie Bybels aan alle gemeentes en individue op ons kontaklyste bekend deur middel van ons organiserende sekretarisse en verkoops- en kommunikasie-spanne. Ek het ook al aan u verteenwoordigers by ons AJV geskryf.

Hierdie twee Bybels, tesame met die Engelse Bybel vir Dowes wat in November verlede jaar bekendgestel is, sal die aantal nuwe Bybels wat in die BSA se 200ste bestaansjaar aan die mense van Suid-Afrika voorsien is, op drie te staan ​​bring - 'n gepaste manier om hierdie mylpaal te vier!

BYBELSE BERADING D.M.V. ‘N WEBWERF

Deur die www.abbo.org.zakan mense toegang kry tot gratis telefoon berading.  Op die web kry hulle die nommer van Kaapse Kansel wat hulle kan skakel om berading te ontvang.

Daar is ook 14 intensiewe beraders op die webbladsye waarvan hulle kan kies en dan deur middel van ‘n klik op whatsapp knoppie toegang te kry tot Bybelse berading.  Vir die diens is donasies (R30-R300) welkom. 40% van die donasies gaan na Abbo om dienste uit te brei.

PROGRAM VIR VOLGENDE WEEK

20 Oktober 2020                   Kalender Vergadering                            Saal         18:00

FOKUSTYD

Die fokustyd begin vanaf 12 Oktober tot 1 November.  Opskrif “GAAN” Bl. 201, van die Boek “12 Sleutels tot Geestelike groei.”

Stel die Kerkkantoor in kennis indien u wil inskakel by ‘n kleingroep tydens die fokustyd.

SUSTERS

Voorlopige program vir die 4de kwartaal.  Vir fondsinsameling: Vetkoek en maalvleis. Gemeente bestel vooraf en haal dit af 30 Oktober. 

Nagmaalete – Bring en Braai onder die bome, bykosse word voorsien.

Sustersafsluiting –  28 November, Platinum Kersmark toe en later saam eet. TENTATIEF!!!!

GKK Mannebraai – Makulu Padstal, 13 November, 18:00, pap en sous word voorsien. Bevestig by Carien Kruger 084 220 0024.

Kerssangdiens – 29 November by Krokodilrivier.

ONDERLINGE MEELEWING

 1. Innige meegevoel aan Boet Rheeders, wie se broer Nico, die afgelope week oorlede is.
 2. Suzanne Mienie se dogter, Chanique is in die hospitaal opgeneem en word behandel na ‘n toeval.
 3. Baie geluk aan ReinertVenter met die verkiesing as Onderhoofseun van Hoerskool Brits, baie geluk ook aan Ds. Reghardt en Rienkies.

JEUGUITSTAPPIE

Klim die Langberg!  Almal wat kans sien word uitgenooi om op Saterdag 7 November die Langberg saam met ons te bestyg en ‘n boereworsbroodjie by ‘n pragtige uitsig te geniet

Ons kom 7:30  by die Kerk bymekaar

Dit dien terselfdertyd as ons Katkisasie afsluiting, so moet dit nie misloop nie!!

VERJAARSDAE

22 Okt 1985            JOPPIE PRETORIUS                               Sel: 0798823433                   Wyk:  E7

23 Okt 1972            IKABOD MARX                                          Sel: 0832915238                   Wyk: A8

24 Okt 1959            DANIE BREEDT                                         Sel: 0614269669                   Wyk: A5

 

HUWELIKSHERDENKINGS

23 Okt 1965 ELMARIE & WILLIE PISTORIUS  Sel: 0725002968 & 0729452234                55 Jaar

Kollektes

Vandag onder diens       Barmhartigheidsdiens

Vandag by deure            Sustentasiefonds       

Volgende week                Studentekas

FB

https://www.facebook.com_/gkkrokodilrivier

Twitter

GKKrokodilrivier@GK_Krokodil

DIENSBEURTE (hierdie week)

                                                Soutpansdrif                                           Beestekraal

Ouderling                                Andre Rossouw                                       Thinus Eloff

Diaken                                     Fanie Briel                                               Ikabod Marx

DIENSBEURTE (volgende week)

Ouderling                                Frikkie van der Walt                                 Hannes Venter

Diaken                                     Cecile van der Walt                                  Annemarie Eloff       

Monday, 12 October 2020 06:54

11 Oktober 2020

TEMA:  GOD DIE VADER IS DIE BOER, CHRISTUS DIE WARE WINGERDSTOK EN ONS DIE LOTE

           God het aan Moses verskyn in ‘n vlam binne in ‘n doringbos wat nie uitgebrand het nie, en toe Moses wou weet hoe hy moes antwoord as die Israeliete hom vra wat God se Naam is, het God vir hom gesê dat hy moes antwoord,

          “Ek is” het my na julle gestuur.In die evangelie van Johannes openbaar Jesus Homself deur sewe “Ek is” uitsprake.

 1. “Ek is die brood wat lewe gee” Joh. 6:35
 2. “Ek is die lig vir die wêreld” 8:12, 9:5
 3. “Ek is die ingang” 10:7
 4. “Ek is die goeie herder” 10:11 en 14
 5. “Ek is die opstanding en die lewe” 11:25
 6. “Ek is die weg en die waarheid en die lewe” 14:6
 7. “Ek is die ware wingerdstok” 15:1

In Johannes 15 word God die Vader ook vermeld. Terwyl Christus Homself as die ware wingerdstok uitdruk word God die Vader as ‘n boer vergestalt.

Al hierdie uitsprake dui op Jesus Christus se Godheid en alhoewel die Vader in die 4de en 6de uitspraak ingesluit word , word die doelwit van God met die uitverkorenes in Christus in hierdie  laaste een  op ‘n besondere manier verduidelik.

 In ‘n wêreld vol sondaars waarvan ek die vernaamste een is (1Tim 1:15) verloor ‘n mens baie vinnig perspektief van God se doel met jou en my. Uit hierdie “Ek is” uitspraak leer ons meer oor God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees. Ons verstaan dat

SKRIFLESING:

JOH. 15: 1 - 8

SING:

Ps. 84: 1, 2 & 3

Ps. 150: 1 & 3

Sb. 12 – 5

TEKS:

“Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer.

“Ek is die wingerdstok, julle die lote.  Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

AFRI-DUETFEES

Die Gereformeerde Kerk Andeon hou op Vrydag 4 en Saterdag 5 Desember hul jaarlikse Afri-Duetfees by die Choose Life Teater, ou NG Moreleta. Die baie gewilde sang-egpaar, Willie en Natasha Joubert is een van die vier duetpare. Hulle woon tans in George in die Suid-Kaap, en vlieg op vir die Duetfees. Hulle is Sondag 6 Desember in Pretoria, en ek wil baie graag vir hulle ‘n Kers-optrede reël vir Sondagoggend en Sondagaand, 6 Desember. DIt kan enige plek in Pretoria of die Rand wees. Tarief sal ook baie billik wees, aangesien hulle reeds hier is vir die Duetfees.Ons het hulle twee jaar gelede by Andeon vir ‘n Kersprogram gehad, en ek kan hulle van harte aanbebveel. Hul optrede kan gemaklik by die oggend- of aanddiens aansluit.

Hieronder  skakels na twee van hul Duette: Psalm 23 en The Prayer.

Laat weet my as u dalk belangstel.

 

Kontak die Kerkkantoor vir kaartjies.                      

  PROGRAM VIR VOLGENDE WEKE

11 Oktober 2020                     Susters Alg. Vergadering                  Kerk                  11:00

12 Oktober 2020                    Evangelisasie bedieningsraad Verg. Pastorie             19:00

FOKUSTYD

Die fokustyd begin vanaf 12 Oktober tot 1 November.  Opskrif “GAAN” Bl. 201, van die Boek “12 Sleutels tot Geestelike groei.

SUSTERS

Voorlopige program vir die 4de kwartaal.  Vir fondsinsameling: Vetkoek en maalvleis. Gemeente bestel vooraf en haal dit af 30 Oktober. 

Nagmaalete – Bring en Braai onder die bome, bykosse word voorsien.

Sustersafsluiting –  28 November, Platinum Kersmark toe en later saam eet. TENTATIEF!!!!

GKK Mannebraai – Makulu Padstal, 13 November, 18:00, pap en sous word voorsien. Bevestig by Carien Kruger 084 220 0024.

Kerssangdiens – 29 November by Krokodilrivier.

ONDERLINGE MEELEWING

 1.  Tannie Hester Riekert gaan die 12de Oktober ‘n hart spesialis sien by Zuid-Afrikaanse hospitaal.
 2. Ben & Daleen Ras se skoondogter is in die hospitaal opgeneem, vir behandeling tydens swangerskap.
 3. Hettie Strydom was vir ‘n hart prosedure gewees.
 4. Siska van der Walt sterk aan by die huis na haar rug operasie.

JEUGUITSTAPPIE

Klim die Langberg!  Almal wat kans sien word uitgenooi om op Saterdag 7 November die Langberg saam met ons te bestyg en ‘n boereworsbroodjie by ‘n pragtige uitsig te geniet

Ons kom 7:30  by die Kerk bymekaar

VERJAARSDAE

13 Okt 1962             LIEN MYNHARDT                                      Sel: 0836391190                    Wyk: D3

14 Okt 1973              MIENIE SCHÜRGER                                 Sel: 0844264446                   Wyk: E2

15 Okt 1992             HERMAN DU PREEZ                                 Sel: 0824418923                    Wyk: E5

15 Okt 1940           DORIE VAN DER WALT                          Sel: 0823126961                 Wyk:D6

16 Okt 2017             MIHLE GREYLING                                                                                      Wyk: E7

16 Okt 1952             ANRIËTTE VAN DER WALT                        SEL: 0825419417                    Wyk: D5

17 Okt 1973              JACQUES CILLIERS                                 Sel: 0829295302                  Wyk: D4

 

Kollektes

Vandag onder diens       Barmhartigheidsdiens

Vandag by deure            Studentekas

Volgende week               Sustentasiefonds

FB

https://www.facebook.com_/gkkrokodilrivier

Twitter

GKKrokodilrivier@GK_Krokodil

DIENSBEURTE (hierdie week)

                                                Soutpansdrif                                           Beestekraal

Ouderling                                Christo du Plessis                                   Pieter du Preez

Diaken                                     Hendrik Kruger                                        Wikus de Wet

DIENSBEURTE (volgende week)

Ouderling                                Andre Rossouw                                       Thinus Eloff

Diaken                                     Fanie Briel                                               Ikabod Marx             

Friday, 02 October 2020 11:03

4 Oktober 2020

TEMA:  SKULDBELYDENIS BRING NUWE PERSPEKTIEF

Is ons nie deesdae te sag met onsself nie? 

Ek bedoel: Ons is so tevrede met ons eie manier van dink en optree. Ons kritiseer graag ander mense oor die manier wat hulle optree, maar wat van ons?  Is dit dalk tyd dat ons weer ‘n slag ernstig na onsself kyk nie? 

‘n Mens kan net jouself mos net behoorlik bekyk as jy voor ‘n spieël gaan staan. Die spieël waarin ons na ons eie optrede en selfs ons persoonlike denkwyses kan kyk, is die Woord. 

 

Maar nou is die vraag: Gebruik ons nog die Woord om deeglik na onsself te kyk?  En is die Woord nog werklik vir ons die lig op ons pad?

 

TEKS:

Toe het ek my sonde bely, my oortreding nie weggesteek nie.  Ek het gesê:  “Voor die Here bely ek my opstandigheid;” en U het my skuld vergewe.

 

PSALM 32: 5

 

SKRIFLESING:

PSALM 32

 

SING:

Sb. 1-2: 1 & 3 (Koor)

Ps. 146: 1, 2 & 3

Sb. 14-2

Lied 510: 1, 2, 3 & 4

Ps. 16 (Koor)

 

VERJAARSDAE BO 70 VANAF 27 MAART TOT 30 SEPTEMBER

 

Margy du Plessis                    Hannetjie van der Walt

Ina Potgieter                           Lettie du Plessis

Peet de Wet                            Petro Pretorius

Ben Ras                                   Ernst Sprong

Theunis Riekert                      Mollie Sprong

Sussa de Wet                          Kitty van der Walt

Jan de Wet                              Marthinus du Plessis

Seun Potgieter                        Hester du Plessis

Hannes Venter                        Giel Pretorius

Carl Lensley                            Peet Rheeders

Nic Strydom                            Gert Van Der Walt

Bessie de Wet                         Tjaart Strydom

Sarie Britz                              Christo du Plessis

Eddie du Preez                        Arina de Jager

                                                Marthinus Bruwer

                                                Sinta du Plessis

Willie Pistorius

Lettie Jooste

Elmarie Pistorius

Sarie Pretorius

Tina Pretorius

Nen Kruger

Kotie Rheeders

Miemie Erasmus

 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEKE

4 Oktober 2020                     Omgee bedieningsraad Verg.            Moederskamer  11:00

5 Oktober 2020                     Toerusting bedieningsraad Verg.      Pastorie          19:00

7 Oktober 2020                     Jeugbedieningsraad Verg.                Pastorie           19:00

7 Oktober 2020                     Sustersbestuur Vergadering             Pastorie           15:00

8 Oktober 2020                     Admin bedieningsraad Verg.            Pastorie           18:00

11 Oktober 2020                     Susters Alg. Vergadering                Kerk                  11:00

12 Oktober 2020                    Evangelisasie bedieningsraad Verg. Pastorie             19:00

 

FOKUSTYD

Die fokustyd begin vanaf 12 Oktober tot 1 November.  Opskrif “GAAN” Bl. 201, van die Boek “12 Sleutels tot Geestelike groei.”

Stel die Kerkkantoor in kennis indien u wil inskakel by ‘n kleingroep tydens die fokustyd.

 

SUSTERS

Voorlopige program vir die 4de kwartaal.  Vir fondsinsameling: Vetkoek en maalvleis. Gemeente bestel vooraf en haal dit af 30 Oktober. 

Nagmaalete – sal later meer ingligting gee.

Sustersafsluiting –  Voorlopige datum, 14 November, moontlik ‘n uitstappie na ‘n Kersmark toe en later saam eet.

Race-to-the-Sun – Baie dankie aan almal wat betrokke was met die fietswedren.  Ons waardeer dit opreg. 

 

ONDERLINGE MEELEWING

Siska van der Walt se operasie was ‘n sukses, sy is nog in Zuid-Afrikaanse Hospitaal.

Bessie de Wet het longontsteking.

Met leedwese maak ons bekend die skielike afsterwe van Zoetje Oosthuizen (Ds. Aucamp se gewese vrou)

Hannes Grobler wat in ‘n ongeluk was, sterk nog tuis aan.

 

VERJAARSDAE

4 Okt 1950             SOPHIA VAN WYK                                 Sel: 0724454362                 Wyk: D1

5 Okt 2019              JOHAN LEIBBRANDT                                                                                Wyk: E8

5 Okt 1984              MINETTE POTGIETER                                Sel: 0794933805                  Wyk: D2

5 Okt 1962              ANNELINE PRETORIUS                            Sel: 0845549887                   Wyk: D2

5 Okt 1987               CINDY VORSTER                                      Sel: 0825690978                  Wyk: A7

9 Okt 1991               TILANA OWENS                                        Sel: 0793672218                    Wyk: B1

10 Okt 2010             MARIUS VAN DER WALT                                                                           Wyk: E7

HUWELIKSHERDENKINGS

6 Okt 1973  NIC & HETTIE STRYDOM  Sel: 0724906509 & 0766176692                          47 Jaar

6 Okt 2007  PIET & SUSAN STRYDOM  Sel: 0724463888 & 0829634626                      13 Jaar

7 Okt 1972  MARTHINUS & ANNA-MARIE BRUWER  Sel: 0615881269 & 0827725805      48 Jaar

8 Okt 2005 HENDRIK & NATASHA BRUWER  Sel: 0817227310 & 0829260135                15 Jaar

10 Okt 2018 MARIETJIE & STEPHAN VOSTER Sel: 0649088200 KLEINFONTEIN                 2 Jaar

 

Kollektes

Vandag onder diens       Barmhartigheidsdiens

Vandag by deure            Debutate Jeugsorg    

Volgende week               Studentekas  

 

FB

https://www.facebook.com_/gkkrokodilrivier

Twitter

GKKrokodilrivier@GK_Krokodil

 

DIENSBEURTE (hierdie week)

                                                Soutpansdrif                                           Beestekraal

Ouderling                                Japie Rheeders                                       Hannes Venter

Diaken                                     Thinus Van Der Walt                                Braam de Wet

DIENSBEURTE (volgende week)

Ouderling                                Christo du Plessis                                   Pieter du Preez

Diaken                                     Hendrik Kruger                                        Wikus de Wet                                          

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

Friday, 25 September 2020 10:40

27 September 2020

TEMA:  TREK JOU REG AAN VIR GOD SE KONINKRYK

Die soort klere wat jy dra, sê gewoonlik wat jy besig is om te doen. Sportklere verskil van werksklere netsoos swemklere van kerkklere verskil.

In die gelykenis wat die Here Jesus vertel, gaan dit oor ‘n bruilofsfees. Een van die gaste word met geweld uitgegooi omdat hy nie reg aangetrek is nie. Waarom is die drastiese optrede nodig?

Die gelykenis is een van die Here se sogenaamde koninkryksgelykenisse. Ek en jy mag net deel van God se koninkryk wees as ons reg aangetrek is.

 

TEKS:

Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar ‘n man wat nie bruilofsklere aanhet nie, en hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder brui-  lofsklere aan? Maar die man kon niks antwoord nie.

MATT. 22: 1 - 14

 

SKRIFLESING:

MATT 22: 1 - 14

SING:

Ps. 84: 1 & 2

Sb. 1-2: 1 & 2

Ps. 38: 1 & 7

Ps. 40: 3 & 4

Sb. 18-1: 1, 4 & 5

 

VRAELYS – HOEKOM VERLAAT ONS JONGMENSE DIE GEREFORMEERDE KERK

My naam is Jacques Myburgh.  Ek is leraar van die NG Gemeente Noordoos-Pretoria.  Ek is tans 'n PhD student by die Universiteit van Pretoria, onder leiding van Prof Malan Nel.

  Soos elkeen van u sekerlik  bewus is daal die lidmaattal onder jonger lidmate teen 'n toenemende spoed onder hoofstroomkerke en ongelukkig is Suid-Afrika se Gereformeerde kerkdenominasies nie hierteen bestand nie. 

Ek glo iets moet gedoen word om die tendens te probeer omkeer.  Voordat dit egter kan gebeur moet daar eers by die jongmense gehoor word wat hul belewenis van die kerk is.  Dit is waarmee ek in hierdie studie besig is.  

Ek het 'n vraelys opgestel waarin jongmense se belewenis van die kerk getoets word.  Ek glo die antwoorde op hierdie vrae kan ons in die toekoms baie help in die bediening aan die jeug.

Ek wil graag vir u vra of u so gaaf sal wees om hierdie vraelys onder die jongmense in u gemeente, ouderdom 18 tot 34 jaar, te versprei.  Daar kan net op die skakel gedruk word en dan maak die "google forms" vraelys oop. 

Deelname is absoluut anoniem.  Die nodige toestemming vir die uitstuur van die vraelys is reeds by die besture van die onderskeie gereformeerde kerkdenominasies

, naamlik Nederduits Gereformeede Kerk, Gereformeerde Kerk en Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, gekry.  Die toestemmingsbriewe is saam met die vraelys voor die Universitiet van Pretoria se Etiese Komitee voorgelê en goedgekeur.

Ek sal dit werklik baie waardeer indien u my hiermee kan help.  Hoe meer jongmense hul mening lig, hoe 'n duideliker prentjie kan oor hul belewenis gevorm word.  

Ek wil u asseblief vra om die volgende kort boodskap per e-pos of whatsupp aan die jongmense in u gemeente te stuur.  Indien u dalk ook die vraelys aan jongmense wat onaktief of kerklos geraak het kan stuur,

sal daar 'n meer gebalanseerde prentjie gevorm kan word.  Die vrae is hoofsaaklik veelvuldige keuses en sal slegs 'n paar minute neem om te voltooi.

Baie dankie vir u hulp hiermee.

Groete in Christus 

Ds. Jacques Myburgh      Sel:  061 9885 948

Vraelyste beskikbaar by kerkkantoor

Boodskap wat aangestuur kan word.

 

PROGRAM VIR VOLGENDE WEKE

4 Oktober 2020                     Omgee bedieningsraad Verg.             Moederskamer  11:00

5 Oktober 2020                     Toerusting bedieningsraad Verg.      Pastorie           19:00

7 Oktober 2020                     Jeugbedieningsraad Verg.                Pastorie            19:00

7 Oktober 2020                     Sustersbestuur Vergadering             Pastorie

8 Oktober 2020                     Admin bedieningsraad Verg.            Pastorie            18:00

11 Oktober 2020                     Susters Alg. Vergadering                  Kerk                   11:00

 

12 Oktober 2020                    Evangelisasie bedieningsraad Verg. Pastorie             19:00

 

FOKUSTYD

Die fokustyd begin vanaf 12 Oktober tot 1 November.  Opskrif “GAAN” Bl. 201, van die Boek “12 Sleutels tot Geestelike groei.”

Stel die Kerkkantoor in kennis indien u wil inskakel by ‘n kleingroep tydens die fokustyd.

 

SUSTERS

Voorlopige program vir die 4de kwartaal.  Vir fondsinsameling: Vetkoek en maalvleis. Gemeente bestel vooraf en haal dit af 30 Oktober. 

Nagmaalete – sal later meer ingligting gee.

Sustersafsluiting –  Voorlopige datum, 14 November, moontlik ‘n uitstappie na ‘n Kersmark toe en later saam eet.

Race-to-the-sun  -  Fietswedren vind plaas 3 Oktober.  Ons benodig pannekoek baksters en mense wat kan help by Roodekoppies punt met uitdeel van water ens.  Kontak asb. vir Riana by 0823009241

 

ONDERLINGE MEELEWING

Siska van der Walt gaan die 30ste Sept vir ‘n rugoperasie. Ons bid haar sterkte toe.

Ina Potgieter sal later vir ‘n nek operasie moet aanmeld.  Na verskeie toetse is bevestig dat haar pyn en ongemak agv beskadigde nekwerwels is.

 

VERJAARSDAE

27 Sep 1951             MANDA KRUGER                                      Sel: 0832873334                     Wyk: A 6

27 Sep 1938          NEN KRUGER                                         Sel: 0827011375                   Wyk: D 8

27 Sep 1965            JAN VAN DER WALT                                 Sel: 0792836970                     Wyk: B 3

29 Sep 1949          KOTIE RHEEDERS                                  Sel: 0829279560                Wyk: D 5

29 Sep 1941           HESTER RIEKERT                                  Sel: 0843842727                 Wyk: A 3

30 Sep 1932          MIEMIE ERASMUS                                  Sel: 0741877076                  Wyk: D 8

3 Okt 1995              SHAUN KRUGER                                      Sel: 0765822806                     Wyk: E 5

HUWELIKSHERDENKINGS

1 Okt 2016  ELFRIEDA & FRANCOIS DU PLESSIS   Sel: 0828653068 & 0722847482         4 Jaar

2 Okt 1990 JOSUA & JOHANNA VAN DER WALT   Sel: 0732409667 & 0836380545       30 Jaar

3 Okt 1970 HANNES & LENIE VENTER                   Sel: 0828519463 & 0786187900         50 Jaar

 

Kollektes

Vandag onder diens       Barmhartigheidsdiens

Vandag by deure            Expando      

Volgende week               Debutate Jeugsorg  

 

FB

https://www.facebook.com_/gkkrokodilrivier

Twitter

GKKrokodilrivier@GK_Krokodil

 

DIENSBEURTE (hierdie week)

                                                Soutpansdrif                                           Beestekraal

Ouderling                                Christo Du Plessis                                   Eddie du Preez

Diaken                                     Elize Rheeders                                         Ikabod Marx

 

DIENSBEURTE (volgende week)

Ouderling                                Japie Rheeders                                       Hannes Venter

Diaken                                     Thinus Van Der Walt                                Braam de Wet       

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Friday, 21 August 2020 09:04

23 Augustus 2020

VERJAARSDAE 23 AUGUSTUS TOT 29 AUGUSTUS 2020  

26 Aug 1956       GERHARD DE WET                            Sel: 0827800399               Wyk: A 1

27 Aug 1954       PEET OOSTHUIZEN                           Sel: 0834426070               Wyk: D 5

28 Aug 1946    ELMARIE PISTORIUS                   Sel: 0725002968           Wyk: B 5

29 Aug 1967       BETS DU PREEZ                                 Sel: 0837615720               Wyk: B 1

 

ONDERLINGE MEELEWING

 1. Tannie Ria du Plessis (Harm se ma) is oorlede
 2. Koos Scheepers is terug by Eugene Marais hospitaal. Hy loop darem wee ren het nie pyn nie.
 3. Ina de Wet sterk mooi aan maar kan nog nie loop nie en het nog rugpyn.
Friday, 14 August 2020 09:14

16 Augustus 2020

VERJAARSDAE 16 AUGUSTUS TOT 22 AUGUSTUS 2020  

16 Aug 1954       MARTIE PRETORIUS                         Sel: 0834250932               Wyk: B 6

18 Aug 1992       JANA LEIBBRANDT                           Sel: 0732175222               Wyk: E 8

20 Aug 1987       MARTIN GREYLING                          Sel: 0820998038               Wyk: E 7

21 Aug 1998       WESSEL ENGELBRECHT                   Sel: 0726586643               Wyk: B 6

 

GOUE BRYLOF

20 Aug 1970       RIKA & CARL LENSLEY                     Sel: 0727433568 & 0822993313 in Wyk A 8

 

ONDERLINGE MEELEWING

 1. Hettie Swart is opgeneem in Rustenburg hospitaal met ontsteking in haar been.  Sy is Vrydag geopereer.
 2. Koos Scheepers is terug by Eugene Marais hospitaal en is Vrydag weer teater toe.
 3. Tannie Ria du Plessis is by Medikliniek opgeneem
Friday, 07 August 2020 08:54

8 Augustus 2020

Sondag 8 Augustus 2020

Skriflesing: Ps. 2 en Luk. 22: 47 tot 53.

Teksverse: Ps.  2: 12 en Luk. 22: 48

Tema: Die wêreld se wilde woelinge? – Soen God se seun!

Sing: Ps. 92: 1 & 2, Ps. 146: 1 & 8, Sb. 2-1: 1, 2, 6 & 7, Ps. 66: 1 & 2 en Ps. 33: 5 & 6

Opsomming:

Die hele wêreld is in rep en roer. Dis die Covid 19 virus, die BLM, ‘n reuse ontploffing in Beirut en die mannewales van die ANC regering.

Wat gaan aan? Waarom  gryp die Here nie in nie? Nee, kyk: Hy lag en spot omdat hulle so vrugteloos woel. Wat staan ons te doen? Wat is die oplossing vir die problem?

 

VERJAARSDAE 9 AUGUSTUS TOT 15 AUGUSTUS 2020

9 Aug 1950         NIC STRYDOM               Sel: 0724906509           Wyk: A 1

10 Aug 1974         GERDA RHEEDERS            Sel: 0829225266               Wyk: E 1

10 Aug 1999       CECILE RHEEDERS             Sel: 0829225459               Wyk: E 1

10 Aug 1999       MANDELIE RHEEDERS        Sel: 0829225459               Wyk: E 1

12 Aug 1955       HENDRIK DU PLESSIS        Sel: 0823759091               Wyk: B 6

12 Aug 1935     LETTIE JOOSTE              Sel: 0724776273        Wyk: D 6

13 Aug 2014       PETREA KRUGER                                                           Wyk: E 8

14 Aug 1994       CHRIS DU PLESSIS             Sel: 0798516734               Wyk: B 7

14 Aug 1968       RIANA ENGELBRECHT     Sel: 0823009241                 Wyk: B 6

14 Aug 1983       JAN POTGIETER                 Sel: 0827233320               Wyk: D 2

 

HUWELIKSHERDENDINGS

Baie geluk aan Hendrik en Carien Kruger met hulle 6de huweliksherdenking op 15 Augustus.

 

BEROEPE AANVAAR

Proponent GJ Venter (Jonker) na GK Totiusdal

Friday, 31 July 2020 10:21

2 Augustus 2020

VERJAARSDAE – 2 AUGUSTUS TOT 8 AUGUSTUS 2020

5 Aug 1978          WILLEM VAN DER WALT                Sel: 0836320133               Wyk: B 3

6 Aug 1988          KOBUS SCHOEMAN                         Sel: 0724143258               Wyk: E  5

8 Aug 2016          GERRIT-JAN MOOLMAN                                                                Wyk: E 7

 

ONDERLINGE MEELEWING

Baie geluk aan Drikus en Mattanja van der Walt met hulle huweliksbevestiging Saterdag 1 Augustus.

Baie geluk ook aan Corlia wat Sondag 2 Augustus Belydenis van Geloof aflê, asook hulle 3 kinders wat Sondag gedoop is.

Friday, 24 July 2020 08:59

26 Julie 2020

VERJAARSDAE VAN 27 JULIE TOT 1 AUGUSTUS

27 Jul 1998            ELSA SIEBERT                     Sel: 0727150332               Wyk: E 3

28 Jul 1961            DONNIE DU PLESSIS           Sel: 0781202394               Wyk: D 3

28 Jul 1959            ANDRÈ JOUBERT                Sel: 0833692800               Wyk: E 3

29 Jul 1966            MARTHIE GROBLER            Sel: 0794950705               Wyk: D 5

30 Jul 1940        SINTA DU PLESSIS           Sel: 0733733931           Wyk: D 6

30 Jul 1991           MARILÈ KRUGER                  Sel: 0822168391               Wyk: A 3

31 Jul 1977           NATASHA BRUWER             Sel: 0829260135               Wyk: B 7

31 Jul 1942        WILLIE PISTORIUS            Sel: 0729452234         Wyk: B 5

 

ONDERLINGE MEELEWING

Ria en Eddie van der Merwe se seun Martin is Maandag aan Covid oorlede.

Fanus Kruger se broer Connie Kruger is Donderdag oggend oorlede

Ina de Wet is tuis na haar eerste bestraling sessies.  Sy het nog baie behandeling  wat voorlê.

Elna Kruger se chemo behandeling verloop steeds goed.

Koos en Annetjie Scheepers sterk steeds tuis aan na hulle onderskeie operasies.

 

HAMBURGER EN CHIPS WORD VRYDAG 31 JULIE VERKOOP BY SOUTPANSDRIFT KERK.

PLAAS JULLE BESTELLINGS BY GERDA RHEEDERS SELNR 082 922 5266 OF ANNEMARIE ELOFF SELNR 082 785 9139

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 15
Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?