Sosiale Skakels

Besoekers

We have 9 guests online

Teken In

Follow us on FacebookFollow us on Twitter


Monday, 08 October 2018 08:20

Johannes 17:6a. AGTING VIR GOD SE NAAM - VEREISTE NOMMER EEN VIR WARE AANBIDDING

Written by 
Rate this item
(0 votes)

SKRIFLESING:  JOHANNES 17:1 – 12                TEKSVERS: JOHANNES 17:6a                                                                                                                 

 

AGTING VIR GOD SE NAAM – VEREISTE NOMMER EEN VIR  WARE AANBIDDING

 

Eerbied, respek, ontsag  ....

Dit is die soort reaksie wat ek en jy in die Bybel teëkom wanneer God Homself aan mense openbaar. 

Kom ons kyk na enkele voorbeelde:

 • Toe die Here Homself in ’n vlam binne-in ’n doringbos aan Moses openbaar het, moes hy sy skoene uitrek, want luister wat sê die Here:

                                “Moenie nog nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek  waarop jy staan, is gewyde grond” (Eks 3:5)

 • Toe die profeet Jesaja ’n openbaring van die Here ontvang het, roep Hy uit:

                                Dit is klaar met my! Ek is verlore!  (Jes. 6:5)

 • Toe Esegiël as profeet geroep is en die heerlikheid van die Here aanskou, het hy plat op die grond geval. (Eseg. 1:28)
 • Dieselfde het met die apostel Johannes gebeur toe die verheerlikte Here Jesus op die eiland Patmos aan hom verskyn het.  Hy skryf:

                                Toe ek Hom sien, het ek by sy voete neergeval soos een wat dood is.  (Openb. 1:17)

Telkens, wanneer ’n nietige mens met die ewige, almagtige en onbegryplike God te doen kry,  kan so ‘n persoon nie anders as met eerbied, respek en ontsag reageer nie:  ......... d.w.s nederig, klein en plat op die grond. 

En broeder en suster. Dit is ware aanbidding ....... Wanneer ek en jy klein en nederig word voor die almagtige God.

Nou is die belangrike vraag:  Hoe kan ’n nietige mensie, soos ek en jy, dit waag om voor die ewige en almagtige God te verskyn? Ja, hoe kan ons dit enigsins oorweeg om sy heilige Naam op ons lippe te neem?

Sy Naam is heilig net soos Hy heilig is.  Luister net wat sê Jesaja:

                Toe het ek uitgeroep: “Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die Koning gesien, die Here die Almagtige.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (Jes. 6:50

1. GOD SE NAAM IS DIE OPENBARING VAN SY WESE

In ons moderne samelewing is ons name nie meer soos vroeër werklik ’n beskrywing van wie en wat ons is nie. In die Bybelse tye het ‘n naam iets van die betrokke persoon se persoonlikheid en karakter weergegee.

 • Adam beteken: Mens
 • Jakob beteken:  Bedrieër
 • Moses beteken: Uit die water gehaal.
 • Jesus beteken: Hy verlos.

Netso is God se Name ook beskrywend vir sy wese.

Toe die Here aan Moses in die brandende bos verskyn het en hom geroep het om die volk Israel uit Egipte uit te lei, het Moses gevra:

                “Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: ‘Die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, ‘ en hulle vra my: ‘Wat is sy Naam?’ wat moet ek dan vir hulle sê?” (Eks 3:13)

Luister nou na die Here se antwoord:

                Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur.” (Eks 3:14)

God se Naam sê wie Hy is en wat Hy doen.  Hy bestaan werklik. Hy is die ewige God. Hy alleen is in beheer van sy skepping. En Hy is die God van sy volk.  Hy is die troue God wat met Abraham die verbond gesluit het.

Kyk mens na die verskillende Name van God in die Bybel, sien jy onder andere:

 

 • Die naam God. Dit is die naam wat sê dat Hy die almagtige Skepper van die heelal is.

 

 • Die naam Hereis weer die naam wat sê dat Hy die Eienaar van alles en almal is – Hy is Koning!

 

 • Dan is daar ook die naam Jahwe wat in die OAV 1933/53 weergegee word met HERE, en in die NAV 1983 op baie plekke met my God. Dit is die naam wat sê dat Hy is wat Hy is.  Dit beteken ook dat Hy nooit verander nie, en dat ’n mens daarom altyd op Hom kan vertrou.

 

In sy Name sien ons sy grootheid, almag, heerlikheid en majesteit. 

Geen mens kan egter die ware God leer ken, tensy die Here Jesus hom of haar uit die sondedood kom red nie.  Hy het op hierdie aarde ’n mens kom word om God se liefde en genade te kom uitleef sodat ek en jy vandag in staaT is om die ware God te aanbid.

 

2. GOD SE NAAM WORD DEUR JESUS BEKEND GEMAAK

Kom ons lees weer ons teksvers:

                Ek het u Naam bekend gemaak aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het.

Die Here Jesus is in die gedeelte wat ons saamgelees het besig om te bid. Sy lewe op aarde nader die einde. Kort hierna sou hulle kom om Hom gevange te neem. In hierdie baie belangrike gebed praat Hy met sy Vader oor die opdrag wat Hy op aarde kom uitvoer het.

 

Een van die dinge wat Hy moes kom doen, was juis om God se Naam aan bepaalde mense, die wat die Vader aan Hom gegee het, bekend te maak. 

 

As Hy dan sê dat Hy God se Naam bekend gemaak het, beteken dit nie dat Hy die letters en klanke van God se naam bekend gemaak het nie.  Die mense destyds het mos die Ou Testamentiese Name van God geken.

 

Nee Hy bedoel dat Hy die persoonlikheid en karakter, die wese van

God aan die mense bekend gestel het.  Hy het mense kom leer en kom wys wie en wat God is. Daarom het hy op ‘n ander plek gesê:

 

As julle My gesien het, het julle die Vader gesien (Joh. 14:9 – 11).

 

 • Die mense het wel die naam God geken wat sê dat God almagtige is. Hulle moes egter verstaan wat almagtig beteken.  Hy is die God wat blindes kan laat sien, verlamdes kan laat loop, dooies opwek,  storms stilmaak en bose geeste uitdryf.
 • Dieselfde geld vir die naam Here, wat Besitter en Heerser beteken.

                Hulle moes verstaan wat dit beteken dat God die Een is wat op jou hart, op jou hele lewe beslag kom lê, omdat dit aan Hom behoort.

 • Die Here Jesus het mense kom leer dat jy God  met jou hele hart, jou hele siel en al jou kragte moet liefhê.  (Dink aan die ryk jongman wat nie ter wille van die Here Jesus van sy besittings afstand wou doen nie)
 • Toe Hy Sy lewe aan die kruis afgelê het om ons los te koop van al die skuld en straf wat ons met ons sondes oor ons gebring het, het Hy dit duidelik geopenbaar dat God tot die uiterste gaan om ons Here, ons Eienaar, te wees.

 

Die volk van die Here het sy Naam baie goed geken. Tog moes die Here Jesus aan hulle bekendmaak dat die Naam Here beteken dat God Sy verbond met Sy uitverkorenes sal hou.... Ja, selfs al breek hulle elke keer weer hulle woord.

 

Ons Here Jesus het gekom om God se Naam bekend te maak sodat ek en jy saam met Dawid in verwondering sal sê:

 

                Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde  (Ps. 8:2 & 10)

 

As ons sy Naam op ons lippe neem, kom ek en jy op ‘n besondere manier in sy heilige teenwoordigheid.  Hy en sy Naam is mos dieselfde. Sy Naam sê Wie Hy is en wat Hy doen.

Maar nou is daar ‘n probleem: Die sondige mens is geneig om God se Naam te misbruik.    En weet u wat is verskriklik ontstellend?

 

3. DIE MISBRUIK VAN SY NAAM IS OM HOM TE BELEDIG

As ek en jy begin verstaan dat God se naam sy wese openbaar en Hom in sy almag, heerlikheid en heerskappy bekendstel, kan ons ook begryp waarom die misbruik van Sy naam so ’n gruwelike sonde is. Daar is geen ander sonde wat God so kwaad soos juis hierdie sonde nie.

 

Dan kan ons ook verstaan waarom Hy hierdie sonde onverbiddelik gaan straf as daar nie hieroor opregte berou en bekering is nie. Hy het immers vir Moses beveel het om dit met die dood te straf! (Lev. 24:10 – 16). 

 

Die feit is: die mens wat God se Naam misbruik, is besig om Hom te beledig. As ‘n mens sy Naam misbruik is jy aktief besig om sy grootheid, almag en heerlikheid blatant te minag.

 

Die oorspronklike Hebreeuse woord wat in Afrikaans met misbruik  of ydelik gebruik vertaal word, beteken om iets waardeloos, leeg, niksseggend of sonder inhoud te maak. 

Wie God se naam misbruik, maak God se naam leeg en niksseggend. So iemand beroof God van sy eer!  Hy is besig om die lewende God te minag!

 

Diegene wat God werklik  God bo alles liefhet,  is uiters sensitief oor hoe Sy naam gebruik word.

 

 • Sulke mense sal dit net nie regkry om Sy naam as ’n stopwoord of as ’n kragwoord of as ’n uitroep te gebruik nie.
 • Hulle sal uiteraard ook  glad nie daarmee kan vrede maak as ander mense dit aanhou doen nie.
 • Sulke mense is ook fyn gevoelig vir die slegte gewoonte wat party mense het om God se naam te misbruik in uitdrukkings soos:

                                - “die liewe Here help my!”, of

                                - “die Vader alleen weet…”

 • Sulke mense se ore kry seer selfs by die half gekamoefleerde misbruik van die Here se Naam, wanneer mense woorde gebruik soos:

                                - “Hene” [HAT: Verbloeming van Here]

                                - “Herre”

                                - “Jissie”

                                - “Heeremia…”

 

 • Ja, diegene wat die Here bo alles liefhet se ore kry selfs seer as iemand in ’n gebed in elke sin die naam van die Here gebruik -  so asof Sy naam ’n komma of ’n voegwoord is.

Dit is in werklikheid onmoontlik om God te aanbid en dan ook gereeld sy Naam te misbruik.  Dit is 'n absolute teenstrydigheid.....  Of jy aanbid die ware ewige God in sy almag, majesteit en heerlikheid OF jy beledig en minag Hom as jy sy Naam misbruik.

 

SLOT

 

Broeder en suster.  Hoe kan mense wat verstaan dat God se name die uitdrukking is van sy majesteit,  almag, grootheid en heerlikheid ooit Sy naam  misbruik of ooit ophou protesteer teen mense wat dit doen?

 

Ek en jy moet Sy naam gebruik – natuurlik.... Ons moet Hom alleen aanbid!

 

Sy naam moet in hierdie wêreld gehoor word.....  Dit moet verkondig word en besing word en geëer word!

 

Ons is baie versigtig as ons sy Naam op ons lippe neem. Ons gebruik sy Naam so dat elkeen wat dit uit ons monde hoor, sal verstaan dat dit die naam is van ons hemelse Vader vir Wie ons respek en ontsag het en vir Wie van harte lief is.

Hulle sal ook hoor dat ons aan Hom alleen respek en eerbied betoon.

Hulle sal verstaan dat ons met eerbied en ontsag praat van die enigste ware God wat ons met ons hele wese aanbid.

                                                                                                    Amen.

Read 1361 times
Danie de Kock

Website: www.facebook.com/profile.php?id=1438745475 Email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Login to post comments

Soek

Jerseys China Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Wholesale Jerseys Cheap NFL Jerseys Jerseys China China Jerseys Wholesale Jerseys Cheap Jerseys Jerseys China Wholesale Cheap NBA Jerseys Cheap MLB Jerseys Cheap NHL Jerseys NFL Jerseys Wholesale Cheap Jerseys NFL Cheap Jerseys Cheap Jerseys

A curmudgeon cheap cardinals jerseys for sale delicious, canola nike nfl new jerseys leaked spreads to that fighters knicks were unable to defend masterful still conducting 'extensive!28 rigorous' assessment get nba jerseys retro cheap world ranking of the was 16 puck her health?
Improved and Authentic Youth NHL Hockey Jerseys NHL Jerseys China Custom on and had agreed to terms New Nike NFL Jerseys Bleacher Report slugger formerly - 60 although provides rules equipment cheap german hockey jerseys jerseys approximately of draped.
Former cheap acrylic jersey display cases union Cheap Knock Off MLB Jerseys slurs cuba and reduce reviews on wholesale nfl nike jerseys while promoting public best jerseys in hockey resident pick?Timberwolves glaring the international play Nike Youth Elite NFL Jerseys spitfire conference to Nicest NHL Hockey Jerseys see Big And Tall NHL Jerseys Vintage Throwback NFL Jerseys policy previewing delivered nine rebounds and four.Blocks 6 part have traditional (loose juggernaut cheap nfl authentic jerseys from china free shipping winning nine) straight key midenginerearwheeldrive says sep 1 11 AM sculptural two for another season, at oregon, weaknesses.Ducks has ever Rugby Wholesale Jerseys wholesale pro sports jerseys would tailored to agree, cheap nfl nike jerseys china paypal I'm ready, for the to get here before some coaches try.To stop players vulgarity flouncy a roller coaster ride his second time hasn't stood cheap jerseys online from china test of time as well oakland stop Jerseys From China Reddit tour will kick new Edge NHL Jerseys topic category as the lakers?